Statenbijbel na 100 jaar terug in Ridderkerk

Na ruim honderd jaar kwam een in 1916 door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Ridderkerk cadeau gedane Statenbijbel terug in de Ridderkerkse gereformeerde kerk ‘De Levensbron’, die sinds enige jaren Protestantse Gemeente ‘De Levensbron’ heet.

De protestantse kerk ‘De Levensbron’ te Ridderkerk, die in augustus 1995 in gebruik genomen werd  (foto: Reliwiki).

Hulp tijdens ziekte van predikant.

Tijdens de ernstige ziekte van de gereformeerde predikant van Ridderkerk, ds. M. Schouten (1875-1917), had kandidaat J. van Nes (1886-1949) – tot die tijd hulppredikant te Groningen – de Gereformeerde Kerk van Ridderkerk van 1914 tot 1916 als hulpprediker gediend. Kandidaat van Nes kende ds. Schouten vanuit Groningen. Schouten was daar horlogemaker, maar studeerde ondertussen om op grond van Art. 8 DKO (‘singuliere gaven’) als predikant in de Gereformeerde Kerken te worden toegelaten. Het beroep als predikant van Ridderkerk nam hij aan, maar zijn ambtelijke arbeid werd al snel na zijn intrede op 15 december 1912 door een  levensbedreigende bloedziekte afgebroken. Zijn vriend kandidaat J. van Nes bood toen aan als hulpprediker de taak van ds. Schouten waar te nemen.

Ds. M. Schouten (1875-1917).

Als blijk van grote waardering en dankbaarheid voor de   verleende hulp had de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk aan kandidaat Van Nes bij zijn afscheid van Ridderkerk in mei 1916 een Statenbijbel uit 1727 geschonken (Van Nes was door de Gereformeerde Kerk van Den Haag beroepen als predikant voor de Zending onder de Joden).

Ds. J. van Nes (1886-1949).

Deze Statenbijbel ging later over in handen van zijn kleinkinderen, de zussen Sjoerdtje en Pit van Nes. Zij lieten het antieke boek in het jaar 2000 restaureren. In 2018 zochten ze contact met de Gereformeerde Kerk te Ridderkerk, die inmiddels Protestantse Gemeente ‘De Levensbron’ heette, met als doel Het Boek terug te brengen op de plaats waar het vandaan kwam. De kerkenraad van De Levensbron was erg blij met het gebaar, zodat men door Jan Nijman een houten standaard liet maken, vervaardigd uit een van de banken uit de oude kerk.

De twee zussen van ds. Van Nes leggen na honderd jaar de Statenbijbel terug in de kerk van herkomst (foto: De Combinatie, Ridderkerk).

De beide zussen Van Nes hebben de Statenbijbel bij de overdracht op zondag 10 november 2019, voorafgaande aan de preek, op de standaard gelegd. Bij die gelegenheid werden de lezing (Romeinen 1 de verzen 1 tot 7) en de tekst (Jesaja 61 vers 1 tot 2a)  gelezen uit de Statenvertaling.