Kerkenraad Meppel blijft bij besluit

De Grote- of Mariakerk te Meppel zal wél worden verkocht. De Algemene Kerkenraad blijft bij zijn besluit de voormalig gereformeerde Oude Kerk als PKN-kerk te gaan gebruiken. Bezwaarden overwegen in beroep te gaan.

De voormalige gereformeerde (nu protestantse) Oude Kerk (foto: Reliwiki, Jelle Visser, Dokkum).

Nadat het eerste besluit van de kerkenraad om de Grote- of Mariakerk in de verkoop te zetten nogal wat weerstand opriep, is de kerkenraad met de tegenstanders van de beslissing in gesprek gegaan. De kerkenraad blijft er bij dat de keuze voor de Oude Kerk de beste is vanwege de mogelijkheden in het gebruik van vergaderruimten in de Oude Kerk en in het daarbij behorende vergadercentrum Trias; al beseft de kerkenraad ook dat de verkoop van de Grote Kerk natuurlijk een pijnlijke zaak is. Aldus deelde de kerkenraad onlangs desgevraagd aan de Meppeler Courant mee.

Met de verkoop van de Grote- of Mariakerk wordt nu definitief een begin gemaakt, al werden de verkoopvoorwaarden na de gesprekken met bezwaarde gemeenteleden aangepast. De huidige gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk blijven overeind: zo kunnen er rouw- en trouwdiensten gehouden worden en ook cultureel en maatschappelijk gebruik blijft mogelijk. Bovendien zal de kerkenraad de verkoop in eigen hand houden en niet ‘populair bij de makelaar’ in de etalage zetten.

De Grote- of Mariakerk te Meppel.

In beroep.

Volgens de kerkenraad bleek uit de gesprekken met de bezwaarden dat hun invalshoek tegen de verkoop van de Grote Kerk vooral cultureel-historisch van aard zou zijn: de eeuwenlange rijke geschiedenis van de kerk en de emotionele waarde die het gebouw voor veel kerkgangers in Meppel ongetwijfeld heeft. De woordvoerder van de bezwaarden ontkende echter dat hun bezwaren tegen de verkoop vooral ‘cultureel-historisch’ van karakter zouden zijn. Men voelt zich niet serieus genomen en overweegt in beroep te gaan tegen de beslissing van de kerkenraad. In de Protestantse Kerk kan dat in eerste instantie bij het ‘Classicale College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen’.

De kerkenraad blijft er echter bij dat het besluit wat hem betreft definitief is en wijst erop dat er grondig onderzoek is gedaan en dat de besluitvorming goed onderbouwd is.

Het Erfdeel.

Het Erfdeel te Meppel (foto: Reliwiki, Jelle Visser, Dokkum).

Eerder werd door de kerkenraad ook besloten de huur van de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel in de wijk Oosterboer op korte termijn (per 1 augustus 2019) op te zeggen. Daar is de kerkenraad op teruggekomen, omdat de Oude Kerk eerst nog moet worden verbouwd. Het Erfdeel kan nog twee jaar ‘onder voorwaarden’ worden gebruikt. Een woordvoerder van de wijkkerkenraad van Het Erfdeel zei echter niet te weten welke voorwaarden dat zijn en wat er ná die twee jaar gaat gebeuren. Hij wees op de duidelijk eigen identiteit van de wijkgemeente.