Kerk van Tienhoven gered

Na jarenlange leegstand gered van de sloop.

Jarenlang werd gevreesd voor de sloop van de ‘kerk van Anne Frank’ in Tienhoven: de bedoeling was er woningen neer te zetten. Het plan werd verhinderd, want de kerk is kort geleden door omwonenden gekocht.

De gereformeerde kerk te Tienhoven is van de sloop gered…

De foto aan de slaapkamermuur  van Anne Frank.

Bij een bezoek aan het Achterhuis in Amsterdam viel het op dat aan de muur van Anne Franks slaapkamer onder meer een foto hing van een gezicht op het dorp Tienhoven, vlakbij Maarssen. Op de voorgrond een witte boerderij en er achter de gereformeerde kerk van Tienhoven. Had Anne er een mooie herinnering aan? Of vond ze het gewoon een mooi plaatje? Dat waren de vragen die men zich stelde.

De dreigende sloop van deze gereformeerde kerk hield de inwoners van Tienhoven ook jarenlang bezig, hoewel de kerk aan de Laan van Niftarlake al vijftien jaar niet meer als zodanig wordt gebruikt.  Na het samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente was één kerkgebouw in het vervolg  voldoende.

‘Vier woningen van tien meter hoog…’.

De in 1887 gebouwde Doleantiekerk en de bijbehorende pastorie stonden lang te koop, maar in 2016 toonde een projectontwikkelaar uit Den Haag belangstelling. Zijn bedoeling was de kerk te slopen en er vier vrijstaande woningen ‘van tien meter hoog’ neer te zetten. Omdat de kerk geen monumentale status had gaf de Gemeente Stichtse Vecht toestemming voor de sloop van de kerk.

De projectontwikkelaar kreeg echter te maken met een aantal flinke problemen: allereerst was veel meer tijd nodig voor het nakomen van de milieuregels. Daarnaast vreesden omwonenden voor de praktische uitwerking van de nieuwe plannen en tekenden verzet aan bij de Raad van State. Toen daar ook de stikstofcrisis nog bij kwam trok de projectontwikkelaar zich eind 2019 terug.

‘Om de rust in het dorp te behouden…’.

Twee van de bezwaarmakers, die sinds vijf jaar in de directe omgeving van de kerk woonden, Jan en Jeanine Boesen, maakten direct van de gelegenheid gebruik de kerk te kopen om zo de landelijke rust in het dorp te behouden. De beide kopers menen dat zuinig omgegaan moet worden met het eigenaardige karakter van de streek, de bijzondere gebouwen en het zicht op de Tienhovense Plassen en de Bethunepolder. Ook de molen De Trouwe Waghter uit 1832 is in de verte te zien. Tijdens de Tweede Wereldoorlog seinde de molenaar door middel van de stand van de wieken signalen door aan onderduikers in de omgeving.

De bewuste foto in de slaapkamer in het Achterhuis.

In die tijd hing Anne Frank de foto van Tienhoven aan de muur van haar slaapkamer in het Achterhuis. Een goede vriendin van Anne Frank verklaarde later dat Annes vader wel eens in een pension in Tienhoven had overnacht. Mogelijk dat ze daarom de foto uit het tijdschrift ‘Wij. Ons werk, ons leven’, destijds uitgegeven door de Arbeiderspers, aan de muur plakte. Of gewoon omdat ze het een mooie foto vond.

Achterstallig onderhoud.

Ondertussen is de tand des tijds in de afgelopen jaren van leegstand niet ongemerkt aan de kerk van Tienhoven voorbij gegaan. Alleen de kansel staat er nog en de kerk verkeert in min of meer verwaarloosde toestand door achterstallig onderhoud.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Tienhoven is blij met de verkoop van het vroegere gereformeerde bedehuis. Men is van plan de opbrengst te gebruiken voor de bouw van het kerkelijk centrum naast de voormalige hervormde (nu protestantse) kerk in het dorp.

De nieuwe eigenaren gaan de kerk restaureren, al zal een groot deel van het gebouw voorlopig niet gebruikt worden. Mogelijk worden in de kerk later maatschappelijke of sociale activiteiten gehouden.

De Raad van State gaf de bezwaarden ongelijk…!

Als de projectontwikkelaar eind 2019 de uitspraak van de Raad van State had afgewacht, hadden zijn plannen misschien toch nog doorgang kunnen vinden. Neêrlands hoogste rechters veegden de bezwaren van de omwonenden namelijk van tafel! Juridisch gezien had de projectontwikkelaar zijn gang kunnen gaan. Maar… de voormalige gereformeerde kerk is van de ondergang gered…!