Boekpresentatie van “Een oorlogsplaquette ontrafeld”

Deze activiteit gaat in verband met het Corona-virus niet door. Een nieuwe datum wordt later bekend gemaakt.

Daarna een krans bij het oorlogsmonument van de Vrije Universiteit

Op woensdag 1 april 2020 vanaf 14 uur vindt in het auditorium van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam de presentatie plaats van het door ons al eerder aangekondigde boek over de oorlogsslachtoffers die behoorden tot gemeenschap van de VU en die vermeld worden op een herdenkingsplaquette met ruim negentig namen.

De plaquette in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

In de Tweede Wereldoorlog verloor de Vrije Universiteit bijna honderd leden van haar academische gemeenschap. Ze waren (oud-) student, hoogleraar, medewerker of bestuurder van de VU. Direct na de oorlog werden velen van hen in universitaire bijeenkomsten naam voor naam herdacht en werd ook de wens uitgesproken om een blijvend herinneringsteken voor de gevallenen op te richten. Dat resulteerde destijds in twee herdenkingsplaquettes met iets meer dan negentig namen. Deze namen werden in 1952 geplaatst op een centrale plek in het universiteitsgebouw, aanvankelijk in de hal aan de Keizersgracht 162 en vanaf de jaren ’60 tegenover de aula in het hoofdgebouw van de VU aan de De Boelelaan.

In het boek wordt elk van de gevallenen met een korte biografie weer tot leven gewekt. Daarnaast wordt de geschiedenis van de totstandkoming van de plaquette beschreven en een groepsportret van de gevallenen geboden. Ook wordt nagegaan hoe het herdenken aan andere Nederlandse universiteiten heeft plaatsgevonden en overwogen hoe de Vrije Universiteit in de hedendaagse samenleving om kan gaan met de toenmalige veelal christelijke idealen van de gevallenen.

Na de boekpresentatie zal een krans worden gelegd bij het herdenkingsmonument.

Het boek ‘Een oorlogsplaquette ontrafeld’ werd geschreven door Wim Berkelaar, Ab Flipse, George Harinck (red.), Tjeerd de Jong en Gert van Klinken. Uitgeverij Boom te Amsterdam gaf het uit. De toegang tot de boekpresentatie is vrij. Op de receptie is het boek verkrijgbaar. Met het oog op de catering worden belangstellenden verzocht zich vóór 26 maart 2020 aan te melden bij het Historisch Documentatiecentrum: hdc@vu.nl of 020-598 5270.

Het programma van de boekpresentatie

’s Ochtends eerst een wandeling.

Voorafgaand die ochtend vindt op 1 april een wandeling plaats langs plekken in Amsterdam-Zuid die met de Vrije Universiteit in de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, met toelichting van historicus dr. Gert van Klinken. De wandeling duurt ongeveer een uur. Belangstellenden verzamelen zich om 10.30 uur bij de balie van de Protestantse Theologische Universiteit, in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (eerste verdieping). Daarvoor kan men zich aanmelden bij Gert van Klinken: gjvanklinken@pthu.nl