Nieuw boekje over de Maranathakerk te Castricum

Mogelijk verschijnt ook een papieren versie van het boek.

Op zondag 30 december 2018 werd de laatste kerkdienst in de Maranathakerk in Castricum gehouden. Na drieënzestig jaar als kerkgebouw te zijn gebruikt werd het bedehuis buiten gebruik gesteld.

De voorpagina van het pas verschenen digitale boekje over de Maranathakerk te Castricum.

De Maranathakerk werd destijds gebouwd als gereformeerd kerkelijk centrum. Daarvan is nu een (voorlopig) digitaal boekje samengesteld. Gemeentelid Ernst Mooij maakte  de sluiting van nabij mee en schreef het.

Oorspronkelijk was de heer Mooij lid van de plaatselijke hervormde gemeente, maar sinds op  1 januari 2006 in Castricum de Protestantse Gemeente ontstond door het samengaan van gereformeerden en hervormden was hij lid van de Protestantse Gemeente. Mooij werd  in de periode rond de sluiting van de kerk getroffen door de betrokken verhalen van gereformeerde gemeenteleden over hun Maranathakerk  in het plaatselijke protestantse maandblad Over en Weer. De verhalen getuigden van  gemeenschapszin en gehechtheid aan het gebouw. Een kerkgebouw – zo merkte hij – bleek  meer te zijn dan een verzameling steen, staal en hout.

De Maranathakerk te Castricum (foto: De Castricummer, Pim Brouwer).

De heer Mooij beleefde de kerksluiting als  een historische gebeurtenis en kwam op het idee om een en ander op te schrijven zodat ‘het nageslacht en belangstellende Castricummers buiten de kerkmuren’ er ook kennis van zouden kunnen nemen. Het digitale boekje is nu al te zien op de website van de Protestantse Gemeente Castricum. Of van de digitale versie ook een papieren boekje zal verschijnen hangt af van de belangstelling. Geïnteresseerden kunnen dat per e-mail (mooij63@kpnmail.nl) of telefonisch via nummer 0251 654977 kenbaar maken. Men is daarmee overigens niet verplicht het boekje te kopen. Zodra de prijs bekend is, kan over afname worden beslist. We zullen op deze website over de eventuele verschijning van een papieren versie berichten.

Eerdere boekjes over de Maranathakerk.

Al eerder verschenen over de interessante (voor-)geschiedenis van de Maranathakerk te Castricum interessante gedenkboeken. Zo verscheen  in 1995 van de hand van W. van Doorn een interessant 73 pagina’s tellend boekje onder de titel Maranathakerk Castricum. Een impressie van veertig jaar Maranathakerk en wat daaraan voorafging. Het boekje gaat dus inderdaad ook uitvoerig in op de voorgeschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Castricum.

In 2013 verscheen De Gereformeerden van Castricum. Eigenzinnig en betrokken. Een geschiedenis, dat 98 pagina’s telde en geschreven werd  door M. Ritzema.

Het gedenkboekje ter gelegenheid van de sluiting van de Maranathakerk te Castricum.

D. van Arkel stelde tenslotte in 2018 een interessant gedenkboekje samen ter gelegenheid van de sluiting van de Maranathakerk, onder de titel Maranathakerk 1955-2018; het telde  16 pagina’s.

Het is verheugend dat nu ook de heer Mooij de pen ter hand nam en met veel foto’s nogmaals stilstaat bij wat de Maranathakerk voor velen in en buiten Castricum (denk aan de talloze vakantiegangers die de Maranathakerk ’s zondags bezochten) heeft betekend!