Behandeling bezwaren verkoop Maranathakerk Rijnsburg uitgesteld

Conflict nog niet beëindigd.

Op jl. 21 april 2020 zou de behandeling plaatsvinden van de door een  van deelnemende partijen ingediende bezwaren tegen de verkoop van de voormalig gereformeerde Maranathakerk te Rijnsburg.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

Het Protestantse Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen in de provincie Zuid-Holland deelde onlangs echter mee dat de behandeling van deze zaak, die zou plaatsvinden in de Alexanderkerk te Rotterdam-Alexander, vanwege het corona-virus vooralsnog niet kan plaatsvinden, en tot nader order zal worden uitgesteld. De zitting zou worden gehouden in verband met het bezwaar dat de heren J.L. de Snaijer en F.A. de Mooij namens een groep bezwaarden (de Groep Gideon) tegen de verkoop hebben ingediend. Eerder lieten zij hun (‘slechts mild omschreven’) bezwaren optekenen in het boekje ‘De waarheid over de Maranathakerk’, waarover wij destijds berichtten.

De behandeling van de bezwaren tegen de verkoop van de Rijnsburgse Maranathakerk zal t.z.t. plaatsvinden in de vroegere gereformeerde Verrijzeniskerk, die – na de fusie met een hervormde gemeente waarbij de hervormde Immanuelkerk gesloten werd – herdoopt werd in ‘Alexanderkerk’ en als enige PKN-kerk in Rotterdam Alexander nog steeds als zodanig dienst doet.

De plannen van de ‘bezwaarden’.

De heren De Snaijer en De Mooij hadden namens een groep gemeenteleden voor het kerkgebouw een bedrag van € 665.000 geboden, en onder meer meegedeeld dat hun bedoeling met de kerk is om, “liefst gezamenlijk met het kerkgenootschap [te Rijnsburg], een restauratie en achterstallig onderhoud uit te voeren met voldoende vrijwilligers en ruim aanwezige subsidie van de gemeente Katwijk, waarbij het interieur uitnodigend en in fraaie stijl zal worden aangepast voor het gebruik door gemeenteleden”. Daarbij doelen De Snaijer en De Mooij uitdrukkelijk op het houden van kerkdiensten door de gereformeerde gemeenteleden in Rijnsburg die, door de gang van zaken m.b.t. de verkoopprocedure, de kerk niet meer bezoeken.

“Wij willen het kerkgebouw als uniek monument in Rijnsburg met behoud van zijn prachtige orgel en bijzonder fraaie akoestiek weer openstellen voor bijeenkomsten, koren, missionaire buurtkerk, koffieconcerten, muziekuitvoeringen, theatervoorstellingen, doordeweekse ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen, filmavonden, buurtbijeenkomsten, herberg met warme maaltijden bij speciale gebeurtenissen etc.”.

Ook verzocht men de kerkenraad bij de overdracht aan de volgens de kerkenraad meest geschikte bieder ‘recht te doen aan de rechten die wij als leden van de Protestantse Gemeente Rijnsburg hebben. Zoals u weet maken wij aanspraak op een redelijk deel (naar rato) van het kerkrentmeesterlijk vermogen bij de Protestantse Gemeente Rijnsburg plus een diaconaal vermogensbestanddeel”. Ze wezen er in hun schrijven op dat de monumentale kerk inmiddels sinds de sluiting op 1 mei 2016 nu al vier jaar lang ‘staat te verpauperen’ en dat de “vroegere kerkgangers in Rijnsburg” en het hele dorp er recht op hebben dat de kerk behouden blijft.

De Maranathakerk te Rijnsburg

Kerk onder voorbehoud verkocht voor € 615.000.

Na beoordeling van de ingediende plannen door drie geïnteresseerde aspirant-kopers deelde de kerkenraad in een persbericht  mee dat hij – zoals we al eerder berichtten – gekozen had voor de plannen van de familie Kralt, die de kerk voor € 615.000 wilde overnemen.

Hoewel de kerkenraad aanvankelijk meedeelde dat met de verkoop van de kerk de zaak tot een eind was gekomen, dienden de heren De Snaijer en De Mooij een bezwaarschrift in tegen de verkoop, dat door het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen (van de PKN in Zuid-Holland) voldoende geoordeeld werd voor behandeling tijdens een zitting van het College. Deze behandeling is dus nu uitgesteld.

De bezwaarmakers deelden overigens mee dat de mogelijkheid bestaat dat een tweede boek over de onverkwikkelijke ruzie in Rijnsburg zal worden gepubliceerd. Zij vinden het bovendien vreemd dat de kerk voor veel minder geld verkocht werd dan zij zelf namens de groep bezwaarden in Rijnsburg hadden geboden. Dat zou volgens de kerkenraad gelegen hebben aan de mate waarin de plannen van de groep bezwaarden voldeden aan de eisen die door de kerkenraad gesteld waren. De heren De Mooij en De Snaijer (sprekend namens de zogenoemde Groep Gideon) deelden de redactie van GereformeerdeKerken.info verder mee van mening te zijn dat “ook hier weer sprake is van ‘misleiding’ en een prestigestrijd voor de kerkenraad”.

Wanneer de zaak alsnog in behandeling komt hangt af van het verloop van de coronacrisis, maar daarover zullen we t.z.t. nader berichten.