Dr. J. Vree overleden

Dr. Jasper Vree Azn., auteur van vele kerkhistorische boeken en artikelen, vooral op het gebied van de Gereformeerde Kerken in Nederland en in het bijzonder over dr. A. Kuyper (1837-1920) en over Afscheiding en Doleantie, is op 9 juli 2020 te Weesp overleden.

Jasper Vree werd op 8 mei 1943 in Weesp   geboren en studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1970 het kandidaatsexamen behaalde. Hij was achtereenvolgens gereformeerd predikant in het Friese Broeksterwoude (van 1970 tot 1976), te Alphen aan den Rijn (van 1976 van 1983) en te Delfzijl (van 1983 tot 1988). Op 16 november 1984 promoveerde hij aan de VU tot doctor in de godgeleerdheid op een proefschrift getiteld “De Groninger Godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843)”, Kampen, 1984. In 1988 werd hij, als predikant met bijzondere opdracht te Delfzijl, docent Kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Op 8 mei 2008 ging hij met emeritaat. De begrafenis vindt plaats op 16 juli 2020.