Nieuwe plannen voor “Greidhoekekathedraal” in Lollum

De bouw van zes woningen voor senioren en starters in de Greidhoekekathedraal  te Lollum, dat is het centrale deel van nieuwe plannen voor de monumentale, maar inmiddels verwaarloosde voormalige gereformeerde kerk in het Friese Lollum, aldus deelt het Friesch Dagblad mee.

De gereformeerde kerk te Lollum die in 1915 in gebruik genomen werd.

De ‘zes knusse woningen’ worden in het voormalige bedehuis ingebouwd, rondom een binnenhof. De plannen werden op donderdag 9 juli 2020 gepresenteerd in de vorm van een brochure getiteld  Seis smûke wenten mei binnenhôf en toer (‘Zes knusse  woningen met binnenhof en toren’). Wel moet eerst een half miljoen euro bij elkaar gebracht worden om de plannen te realiseren.

Plannen gemaakt…

De in 1915 gebouwde kerk werd al vijf jaar geleden – in 2015 – buiten gebruik gesteld, waarna de Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens het gebouw overdroeg aan de Stichting Greidhoekekathedraal, waarvan ds. Liuwe Westra  secretaris is. Werden aanvankelijk plannen gemaakt om in de kerk onder meer brouwers van ‘Tsjerkebier’ (kerkbier) en een begrafenisonderneming onder te brengen, pas na het EO-programma NieuwLicht kwam er echt schot in de zaak: toen werden door theologen, makelaars, erfgoeddeskundigen en vormgevers in Lollum plannen gemaakt om de kerk van een wisse ondergang te redden. Na een dag praten, nadenken en ontwerpen werden ’s avonds de plannen gepresenteerd. Het plan Thús werd de winnaar, dat in de kerk verschillende activiteiten wilde onderbrengen, zoals een kaasmakerij, een koffiehoek, een plek voor kunstenaars, en een slaapplek in de toren.

Een tekening van de nieuwe plannen (beeld: brochure Stichting Greidhoekekathedraal).

Het Stichtingsbestuur ging daarmee verder, want het was zo klaar als een klontje dat de inwoners van Lollum de kerk sowieso wilden behouden en het belangrijk vonden dat ook de inwoners van het dorp baat bij de plannen zouden hebben. Bij de plannen die nu ontworpen zijn blijven de mooie glas-in-loodramen in de kerk behouden.

De plannen die nu ontwikkeld zijn houden in, dat zes woningen gebouwd worden aan de buitenranden van de kerkzaal. In het midden resteert dan een ruimte van honderd vierkante meter voor een gedeeld ‘binnenhôf’. Daar worden gedurende het hele jaar allerlei activiteiten georganiseerd, waarvoor ook het monumentale orgel gebruikt kan worden. De voorkant van de zes woningen, met ramen en deur, is aan de buitenkant geprojecteerd.

Activiteiten.

Zoals al opgemerkt moet er wel eerst een half miljoen euro bij elkaar gebracht worden om de vervallen kerk te restaureren. Vervolgens moet er nog drie tot vier ton opgehoest worden om de woningen  te bouwen. Daarvoor zal natuurlijk aan de dorpsbewoners om medewerking gevraagd worden en ook zal bij de kerken aangeklopt worden om in de kosten bij te dragen. Natuurlijk worden verder allerlei andere activiteiten georganiseerd die geld opleveren. Koren en muziekkorpsen kunnen optredens verzorgen zonder bang te hoeven zijn voor het corona-virus.

Als alles meezit hoopt men volgend jaar met de restauratie van de kerk te kunnen beginnen. Het wordt hoog tijd het verval van de verlaten kerk te stoppen.

Presentatie van de plannen (in het Fries)