“De Ark” te Groningen per 1 september 2021 dicht

De protestantse, voormalig gereformeerde kerk De Ark in Groningen, in de wijk Helpman, sluit per 1 september 2021 de deuren.

‘De Ark’ aan de Haydnlaan in Groningen.

Een en ander is het gevolg van de fusie van twee protestantse wijkgemeenten in Gereformeerde Kerk Groningen-Zuid, De Ark en de Immanuelkerk, in 2018. Volgens Kerk in Stad, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Groningen, heeft de Algemene Kerkenraad toen aan het College van Kerkrentmeesters gevraagd te onderzoeken of het kerkgebouw De Ark ná 1 september 2021 verkocht zou kunnen worden. Die termijn werd bepaald omdat tot 1 september 2021 nog één keer per maand  een viering in De Ark zou plaatsvinden.

Na met verscheidene partijen contact gehad te hebben bleek ‘buurman’ ZINN Ouderenzorg serieuze belangstelling te hebben voor de aankoop van het gebouw. ZINN huurt momenteel al ruimte in De Ark voor opleidingsactiviteiten maar is van plan die uit te breiden. Inmiddels is een zgn. onderhandelaarsakkoord gesloten tussen het College van Kerkrentmeesters en ZINN betreffende de overdracht van het gebouw aan ZINN. Natuurlijk moet de overeenkomst nog goedgekeurd worden door de Algemene Kerkenraad.

Momenteel worden dus nog eens per maand kerkdiensten in De Ark gehouden. Op zondag 8 september 2019 werd in de laatste ‘wekelijkse dienst’ al voor 3/4 afscheid’ van De Ark    genomen. Vast en zeker zal in augustus 2021 een bijzondere, allerlaatste dienst gehouden worden. We hopen daarover t.z.t. nader te berichten.