Maranathakerk Rijnsburg wordt ‘onteerd’…

… zegt ‘Groep Gideon’.

Zeer tegen de zin van de Rijnsburgse Groep Gideon, die bezwaar maakt tegen de verkoop van de Maranathakerk te Rijnsburg, zijn “banken uit de kerk verwijderd en afgevoerd”.

‘Banken worden weggehaald…’ (foto: Frits de Mooij).

De heren Frits de Mooij en Hans de Snaijer van de Groep Gideon deelden onder andere aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee, dat “kerkbanken verwijderd en al afgevoerd zijn uit de Maranathakerk Rijnsburg, ondanks het feit dat het een gemeentelijk monument is, zonder vergunning en lopende de rechtszaak bij de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kerkbanken (nagel- en schroefvast aan het kerkgebouw verbonden) behoren bij een mogelijke verkoop van het godshuis  toe aan Frits de Mooij (Groep Gideon)”. De Groep Gideon toonde zich zeer verbolgen over deze gebeurtenissen en spreekt van ‘het onteren van het kerkgebouw’.

De reactie van het College van Kerkrentmeesters.

Volgens de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, door de redactie van GereformeerdeKerken.info om commentaar gevraagd, is het juist “dat er twee banken (tijdelijk) uit de kerk verwijderd zijn. De potentiële koper (de heer Huibert Kralt) heeft een verzoek ontvangen van een kerkgenootschap uit Oegstgeest, of zij eventueel banken uit de Maranathakerk kunnen overnemen, als die in hun kerk zouden passen. Om dat laatste te bekijken zijn er tijdelijk twee banken geplaatst in de kerk in Oegstgeest, om te zien of dit realiseerbaar is. Het is dus juist dat er twee banken uit de kerk gehaald  zijn, maar het is onjuist dat deze afgevoerd zijn”.