Laatste dienst van vGKN te Noordwijk

Op zondag 27 december 2020 wordt de laatste dienst gehouden van de voortgezette Gereformeerde Kerk in het Zuid-Hollandse Noordwijk.

De vGKN te Noordwijk vergaderde in Het Trefpunt aldaar.

In verband met de Corona-maatregelen kan de dienst slechts in aanwezigheid van dertig mensen (medewerkers niet meegerekend) worden gehouden. Op diezelfde dag wordt ook het emeritaat van de predikant herdacht: ds. Sj. Maliepaard (*1954). “Dat geeft aan de ene kant vreugde (…), maar het geeft ook verdriet dat dat samengaat met het opheffen van de vGKN Noordwijk”. De dienst zal worden opgenomen zodat deze ook later nog door belangstellenden kan worden gevolgd.

Al eerder werd bekend dat het niet meer mogelijk is in de kleine vGKN-gemeente de ambten te vervullen, zodat er niets anders opzit dan de gemeente – volgens het laatste vGKN-Jaarboek met 26 gemeenteleden – op te heffen. Omdat Het Trefpunt in de Schoolstraat, waar de gemeente normaal bijeenkwam, in verband met de Corona-crisis niet meer toegankelijk is, zal de dienst worden gehouden in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Delft.

We komen t.z.t. op de laatste dienst terug.