Strijd voor behoud ‘orgelzolders’ Rotterdam

Door verkoop Breepleinkerk Rotterdam voortbestaan van de orgelzolders op de tocht?

De gereformeerde en de hervormde wijkgemeenten in Rotterdam-Zuid fuseerden enige tijd geleden tot Protestantse Gemeente, waarna de voormalig hervormde Vredeskerk als toekomstig kerkgebouw werd aangewezen, en de bekende (voormalig gereformeerde) Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat – waar al geen diensten meer gehouden werden – op 31 december jl. door de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid werd verkocht aan de Levend Woord Gemeente.

De v/m. gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam.

In de Breepleinkerk werden dan wel geen gereformeerde c.q. protestantse kerkdiensten meeer gehouden, wél werd de kerk al zeventien jaar verhuurd aan de Levend Woord Gemeente, die tegen de driehonderd kerkgangers telt. Omdat die gemeente al zeventien jaar van de kerk gebruik maakte, kreeg zij het eerste recht op koop. Een zegsman van die gemeente bevestigde dat de kerk aan haar verkocht is.

‘Het Achterhuis van Rotterdam’.

Er is echter een probleem opgedoken. Het voortbestaan van de in 2006 ontdekte orgelzolders van de Breepleinkerk, ook wel ‘het Achterhuis van Rotterdam‘ genoemd, is onzeker. In 2006 werd namelijk ontdekt dat in de ruimtes achter het orgel van de Breepleinkerk tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna drie jaar lang Joodse onderduikers verstopt hebben gezeten. Er werd zelfs een baby geboren. Alle onderduikers overleefden de oorlog. Het is nu de vraag of de orgelzolders zullen overleven.

Toekomst Orgelzolders onzeker?

Een van de orgelzolders in de gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam, waar 6 Joodse onderduikers drie jaar verborgen zaten.

Regelmatig vinden in de Breepleinkerk rondleidingen plaats, onder anderen verzorgd door Anja Matser, verbonden aan de Stichting Schuilplaats Orgelzolders. Maar volgens haar is de toekomst daarvan onzeker, door de verkoop van het kerkgebouw per 31 december 2020.

Volgens Anja Matser kan de Stichting Schuilplaats Orgelzolders op dit moment niet naar de zolders toe. “Vanaf 2017 zijn wij bezig met de ontwikkeling van een plan, samen met Stadsherstel Rotterdam. Dat plan hield in dat zij bijvoorbeeld de hele kerk zouden kunnen kopen, wij de orgelzolders zouden huren en de Levend Woord Gemeente op zondag haar diensten zou kunnen houden”. Maar de plannenmakerij met Stadsherstel is inmiddels van tafel en achterhaald door de verkoop van de kerk.

De gedenksteen ter herinnering aan de eerstesteenlegging van en de eerste dienst in de Breepleinkerk.

Rechtszaak.

Nu probeert de Stichting Schuilplaats Orgelzolders de verkoop ongedaan te maken via een behandeling door de Voorzieningenrechter; de uitspraak kan nog wel enkele weken op zich laten wachten. Ook is een procedure begonnen bij het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in de provincie Zuid-Holland. Daarmee wil men bereiken dat de verkoop wordt teruggedraaid uit angst dat de orgelzolders zullen verdwijnen.

Een woordvoerder van de Levend Woord Gemeente zegt in een reactie door de rechtszaken verrast te zijn. Volgens de Levend Woord Gemeente zijn de partijen nog met elkaar in gesprek en worden de belangen van de Stichting Schuilplaats Orgelzolders ook door de nieuwe eigenaar van het gebouw gewaarborgd. “De Stichting kan de orgelzolders nog steeds huren, dat is niet gewijzigd”, aldus de zegsman van de Levend Woord Gemeente.

Over de ‘Orgelzolders’ van de Breepleinkerk werden verscheidene boeken geschreven.

‘Geen woorden, maar daden’.

De Stichting Schuilplaats Orgelzolders wil dat eerst nog even zien voordat ze dat geloven. “We hebben al anderhalf jaar gevraagd om een huurcontract of een gebruiksovereenkomst, of in elk geval een document, zodat we weten waar we aan toe zijn, maar tot op heden is dat er niet. Ze kunnen wel roepen dat ze het beste met ons voor hebben, maar als wij niets in handen hebben zijn we machteloos. We staan hier letterlijk voor een gesloten deur.”

Mocht de rechter de verkoop van de Breepleinkerk inderdaad ongedaan maken, dan hoopt de Stichting Schuilplaats Orgelzolders dat het plan met Stadsherstel Rotterdam weer een nieuw leven ingeblazen kan worden.