Laatste dienst Menorah Drachten

De kerk wordt verkocht en gesloopt.

Op a.s. 27 juni 2021 wordt liturgisch afscheid genomen van de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk Menorah aan de Dwarswijk in Drachten.

De Menorah te Drachten.

Zoals eerder gemeld besloot de Grote Kerkenraad destijds – in verband met de terugloop van het ledental van de protestantse gemeente en de daaruit voortvloeiende ‘penibele financiële situatie’ – zowel De Arke aan de Eems als de Menorah aan de Dwarswijk te verkopen.

Het de bedoeling dat de preekstoel, de liturgische tafel, het avondmaalskastje en de houten kandelaar in de zomer vanuit de Menorah worden overgebracht naar de Zuiderkerk, die zal worden gerenoveerd.

‘Heel veel pijn…’

De Menorah wordt verkocht en gesloopt, waarna er appartementen zullen worden gebouwd. “Het is ontzettend jammer, het doet onze gemeenteleden heel veel pijn, maar zo staat het er voor”, zo zei een woordvoerder van de protestantse gemeente tegenover de redactie van GereformeerdeKerken.info.

Uiteraard komen we t.z.t. terug op de laatste dienst in de Menorah, die overigens tegelijk het afscheid is van de wijkpredikant, ds. A.H. Boschma.