De ‘Menorah’ te Drachten ziet in elk geval Abraham nog

Zoals we al eerder berichtten worden in Drachten twee van de vijf voormalig gereformeerde (nu protestantse) kerken verkocht: De Arke aan de Flevo (waar op zondag 29 december 2019 de laatste dienst gehouden zal worden) en de Menorah aan de Dwarswijk.

De Menorah aan de Dwarswijk in Drachten wordt in maart 2020 vijftig jaar….

Desgevraagd deelde men ons vanuit de kerk te Drachten mee, dat de Menorah in ieder geval eerst nog een half jaar gebruikt zal worden als derde preekplaats, naast   de twee protestantse (voormalig gereformeerde) kerken de Oase aan de Ringweg en de Zuiderkerk aan de Burgemeester Wuiteweg. De diensten in de protestantse (voormalig hervormde) Grote Kerk aan de Zuidkade en in de protestantse (voormalig gereformeerde kerk) De Schakel aan de Klokhuislaan blijven ongewijzigd.

De vijf voormalig gereformeerde (nu protestantse) kerkgebouwen in Drachten. ‘De Arke’ en de ‘Menorah’ zullen buiten gebruik gesteld worden.

De diensten in de Menorah vanaf half 2020.

De diensten in de Menorah beginnen in 2020 om half 11 en het is de bedoeling dat dit diensten met een bijzonder karakter zullen worden: kerk-, school- en gezinsdiensten, Geestdrift-, en themadiensten, en dergelijke.

Vanaf halverwege 2020 zullen deze ‘bijzondere diensten’ worden gehouden als ‘tweede dienst’ in de Oase aan de Ringweg in het noorden van Drachten, en zullen in de Menorah geen kerkdiensten meer gehouden worden. Wel blijft deze kerk dan nog open voor  andere (kerkelijke en overige) activiteiten (koorrepetities, vergaderingen, ouderenmorgens en verjaardagmiddagen voor ouderen, filmavonden, de bazaar enzovoort.

Tot hoe lang dat duurt hangt af van de vraag wanneer zich gegadigden melden voor het kopen van de kerk. Eerst moet echter De Arke verkocht worden.

De Menorah 50 jaar.

Verder wordt in de Drachtster Protestantse Gemeente in maart 2020 aandacht besteed aan het feit dat de Menorah op 4 maart dat jaar vijftig jaar bestaat.

De Menorah te Drachten herdenkt vijftig jarig bestaan