Verbouwing Zuiderkerk Drachten vrijwel klaar

… maar corona verhindert officiële ingebruikneming…

De verbouwing van de kerkzaal van de protestantse (voormalig gereformeerde) Zuiderkerk in Drachten is vrijwel klaar. Niets had de officiële ingebruikneming van de gerenoveerde kerkzaal (in het weekend van 26, 27 en 28 november 2021) in de weg gestaan, als niet de hernieuwde opleving van de coronapandemie roet in het eten gegooid had en de festiviteiten moesten worden afgelast.

De geëgaliseerde vloer van de kerkzaal vóór het aanbrengen van pvc (foto: Prot. Gemeente Drachten).

Dat verandert echter niets aan het prachtige resultaat en evenmin aan de enorme inspanningen die men zich in Drachten de laatste maanden heeft getroost om de kerkzaal van de op 13 augustus 1925 in gebruik genomen Zuiderkerk bij de tijd te brengen. Oproepen om medewerking bij de uitvoering van bepaalde klussen werden telkens meteen beantwoord met vele aanmeldingen van vrijwilligers.

De convectoren zijn geverfd en geplaatst (foto: Prot. Gemeente Drachten).

Begin oktober werden de convectoren geplaatst en getest: de kerk werd weer warm. Ze waren in de voormalige Menorah – onlangs buiten gebruik gesteld – geverfd. Ook werden rijplaten aangeschaft zodat rolstoelgebruikers zonder problemen op het (vergrote) podium kunnen komen. Ze konden meteen al gebruikt worden tijdens een belijdenisdienst (de kerkdiensten konden al weer enige tijd in de kerkzaal gehouden worden). Verder werd de akoestiek getest, die aanvankelijk problemen gaf vanwege de veranderingen in de kerkzaal.

De ramen zijn gepoetst… (foto: Prot. Gemeente Drachten).

Eind oktober moest ook het orgel weer gepoetst worden omdat het, ondanks dat het zorgvuldig ingepakt was, lichtgrijs gekleurd was door het stof, veroorzaakt door de werkzaamheden. Verder werden ook de ramen in de kerkzaal schoongemaakt. Eind oktober werd de vloer geëgaliseerd en voorzien van pvc. Daarna konden de convectoren van de verwarming vanuit de Menorah naar de Zuiderkerk vervoerd worden om te worden geplaatst. Tenslotte konden de stoelen weer in de kerkzaal geplaatst worden.

De kerkzaal klaar voor gebruik… (foto: Prot. Gemeente Drachten).

De laatste loodjes.

Momenteel wordt nog gewerkt aan de verbetering van de akoestiek en gewacht wordt op de levering van de stoelen, wat nog enige tijd kan duren.

Tijdens de werkzaamheden kwamen gemeenteleden de afgelopen maanden regelmatig lekkernijen brengen om de harde werkers te trakteren. En tussendoor bleef ‘het geluid van Taetske‘ klinken… De coronapandemie mag dan misschien de officiële ingebruikneming verhinderen, de kerkzaal kan in ieder geval weer benut worden, zij het vooralsnog in overeenstemming met de daarvoor geldende coronaregels…