Nieuw nummer ‘Historisch Tijdschrift GKN’

Gereformeerden en de Olympische Spelen van 1928.

In 1928 werden in Amsterdam de Olympische Zomerspelen gehouden. De Gereformeerde Kerken in Nederland zagen dat als een bedreiging en een kans, zo blijkt uit het pas verschenen nummer 45 van het Historisch Tijdschrift GKN.

Een van de wandborden die t.g.v. de Olympische Spelen 1928 gemaakt werden.

Tom-Erik Krijger beschrijft dat men enerzijds beducht was voor sportverdwazing en ontoelaatbare wedstrijden op zondag. Een regeringsplan om de Spelen te subsidiëren werd dan ook door de gezamenlijke confessionele meerderheid in de Tweede Kamer weggestemd. Tegelijk zagen zeven Gereformeerde Kerken in Amsterdam kans om tijdens de Spelen een bruisende evangelisatiecampagne op te zetten, waarvoor in het hele land een formidabel werkkapitaal werd gecollecteerd. Ruim een half miljoen traktaten werden verspreid vanuit een vaste tent op het terrein.

Dr. Herman Bavinck en zijn Dogmatiek.

Bavincks Gereformeerde Ethiek.

Prof. dr. Herman Bavinck (1854-1921) is beroemd geworden om zijn vierdelige dogmatiek, die tot ver in de 20e eeuw werd herdrukt. Dirk van Keulen beschrijft in dit nummer hoe dr. Bavinck zich zijn hele leven ook met de ethiek heeft beziggehouden. De dogmaticus schetste in een notendop het verschil: in de dogmatiek gaat het over: wat doet God voor en in ons? En in de ethiek: wat doen wij voor God? Het manuscript over Gereformeerde Ethiek dat Bavinck naliet werd pas in 2019 uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door de schrijver van dit artikel.

Ds. B.A. Bos en zijn ‘lijmpoging’.

In dit boekje vertelde ds. B.A. Bos hoe de beide kerken weer bij elkaar konden komen.

In het derde artikel beschrijft Egbert Terpstra het streven van ds. B.A. Bos (1901-1977) om, nadat hij eerst met overtuiging de Vrijmaking van 1944 had ondersteund, die kerkscheuring eind jaren veertig weer ongedaan te maken. De lijmpoging mislukte en Bos keerde in 1950 terug naar De Gereformeerde Kerken, maar stapte aan het eind van zijn leven over naar de Christelijke Gereformeerde Kerken. Terpstra typeert hem als een man die eenheid zocht, maar verdeeldheid bracht.

In Memoriams.

Ds. J. van Leeuwen (1924-2018) stond van 1954 tot 1960 in IJmuiden.

In Memoriams zijn opgenomen over de overleden predikanten: ds. M. Dijkstra (1946-2020), ds. C.J. van der Drift (1943-2018), ds. A. van Egmond (1940-2020), ds. G.H. Harms (1929-2018), ds. H.J.G. Jaspers Focks (1952-2020), ds. M. van Krimpen (1934-2018), ds. J. Kroeze (1933-2020), ds. D. Kronemeijer (1931-2020), ds. J. van Leeuwen (1924-2018), ds. J.D.B. van der Meulen (1930-2020), ds. J.S. Siegers (1942-2020) en ds. J.D. te Winkel (1932-2018).

Het Historisch Tijdschrift GKN (dat handelt over het verleden van De Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 2004 meegingen in de Protestantse Kerk) verschijnt tweemaal per jaar. Een jaarabonnement kost € 15. Informatie en aanmelden: f_rozemond@ziggo.nl