Deze website steeds vaker ook ‘helpdesk’

Op 4 augustus 2015 ging onze website GereformeerdeKerken.info de lucht in en verscheen als eerste bericht een zeer uitvoerig onderzoeksrapport naar aanleiding van de publicatie van het boek God in de Oorlog door de Leidse historicus dr. J. Bank.

Het onderzoeksrapport, getiteld Het Bommetje van Trouw, opgesteld door de redactie van GereformeerdeKerken.info, maakte aan de hand van officiële documenten duidelijk dat de conclusies van dr. Bank over onder meer de houding van de Gereformeerde Kerken in de Tweede Wereldoorlog (de Gereformeerde Kerken zouden zich voortdurend schikken naar de wensen van de Duitsers) gebaseerd waren op een onjuist uitgangspunt, en voorts berustten op foutieve informatie en op onnauwkeurig of ontbrekend onderzoek.

Sindsdien rekent de website GereformeerdeKerken.info het tot haar taak historische overzichten en nieuwsberichten te publiceren, betrekking hebbend op de (voormalige en tegenwoordige) Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), ontstaan uit Afscheiding en Doleantie, die sinds 2004 deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), alsmede over de bij de Protestantse Kerk in gebruik zijnde (van oorsprong gereformeerde) kerkgebouwen. Het ultieme doel van de website werd destijds omschreven met de woorden: “Recht doen aan de geschiedenis van ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland'”.

Helpdesk.

Na verloop van tijd werd de redactie van GereformeerdeKerken.info steeds vaker benaderd met vragen. Daarop werd en wordt zo nauwkeurig mogelijk antwoord gegeven. Momenteel is die functie van ‘helpdesk’ intussen een niet onbelangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de redactie. Vaak wordt door lezers (zowel in binnen- als buitenland) informatie gevraagd over (de geschiedenis van) bepaalde Gereformeerde Kerken, over predikanten die de Gereformeerde Kerken dienden, over de bewaarplaats van of informatie uit gereformeerde kerkelijke archieven, over foto’s van predikanten en kerkgebouwen, over historische publicaties betreffende de Gereformeerde Kerken, en nog veel meer.

Dat de redactie haar uiterste best doet de vragen te beantwoorden spreekt voor zich, zij het dat de primaire taak – zoals hierboven in de tweede alinea aangegeven – altijd op nummer 1 staat.  De vragenstellers moeten daarom soms even op een antwoord wachten en enig geduld oefenen, maar een zo zorgvuldig mogelijke reactie komt er in ieder geval.