Documentaire over Het Anker te Uithuizermeeden

In de serie ‘Heilige Huizen?! Religieus erfgoed in het Hogeland’ werd in opdracht van de burgerlijke gemeente Het Hogeland in Noord-Groningen – in het kader van de kerkenvisie van de gemeente – als 16de programma in de reeks een overzicht samengesteld over de protestantse, voormalig gereformeerde kerk Het Anker in Uithuizermeeden.

De gereformeerde kerk ’t Anker te Uithuizermeeden (foto: Reliwiki).

In het programma vertelt de heer Teun Juk uit Hattem, in zijn jeugd woonachtig te Uithuizermeeden, van alles over de geschiedenis van deze kerk, die in januari 2022 vijftig jaar bestond. Het kerkgebouw vindt in feite zijn oorsprong in de Vrijmaking (1944), waarna zowel de gereformeerde kerk als de vrijgemaakte kerk in het dorp aanvankelijk gebruik maakten van het aloude gereformeerde kerkgebouw in de Kerkstraat.

In 1972 werd het moderne kerkgebouw Het Anker door de gereformeerden in gebruik genomen, nadat de gereformeerde kerkenraad eerder besloten had over te gaan tot nieuwbouw. Hoewel een fors deel van de gereformeerde kerkelijke gemeente aanvankelijk tegen de bouw was bleek de beslissing van de kerkenraad een schot in de roos: het werd een multifunctioneel gebouw, voor allerlei doeleinden geschikt.

Het Anker is bovendien voor de toekomst als kerkgebouw behouden omdat onlangs besloten werd deze kerk als protestantse kerk in gebruik te houden. De monumentale (voormalig hervormde) Mariakerk in het dorp zal worden overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

Overigens verschenen in de serie Heilige Huizen eerder programma’s over andere kerkgebouwen in de burgerlijke gemeente Het Hogeland, onder meer over de (voormalige) gereformeerde kerken te Warffum, Winsum en Onderdendam.

Documentaire over ‘Het Anker’ te Uithuizermeeden >