Plannen voor vroegere Spijkster geref. kerk

De in 2016 buiten gebruik gestelde gereformeerde kerk in het Groningse Spijk en het bijbehorende kerkelijk centrum worden verbouwd tot multifunctioneel centrum.

Een artist’s impression van de plannen voor de verbouwing van de vroegere gereformeerde kerk in Spijk (Gr.). Afbeelding: Nationaal Programma Groningen.

Dit plan is een gezamenlijk initiatief van inwoners, verenigingen en stichtingen in het dorp. De deelnemers willen de vroegere gereformeerde kerk en het kerkelijk verenigingsgebouw op een duurzame wijze omvormen tot een multifunctioneel centrum. De gebouwen worden niet alleen geïsoleerd maar krijgen ook warmtepompen en ledverlichting.

De burgerlijke gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan het werk gegaan om een lokaal plan op te stellen dat de toekomst van de provincie Groningen vooruitbrengt. De projecten hebben onder meer te maken met dorps- en wijkvernieuwing of met het vergroten van de leefbaarheid. Het Nationaal Programma Groningen stelt voor iedere gemeente geld beschikbaar voor sterkere dorpen en steden. Het plan met betrekking tot de voormalige gereformeerde kerk van Spijk werd aangevraagd door de Gemeente Eemsdelta. De bijdrage van het Nationaal Programma Groningen hiervoor bedraagt € 526.400.

De in 2016 buiten gebruik gestelde gereformeerde kerk te Spijk (Gr.).

Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Het programma in de gemeente Ons programma heeft een looptijd van tien jaar en duurt tot 2030. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten van het Nationaal Programma Groningen heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld.