‘Digitaal monument’ VU online met kranslegging

Tijdens een bijeenkomst in het Auditorium van de Amsterdamse Vrije Universiteit werd op woensdag 20 april 2022 de digitale versie van een het herdenkingsboek ‘Een oorlogsplaquette ontrafeld’ onthuld – c.q. online gezet – door universiteitshistoricus Ab Flipse.

De kranslegging in de Vrije Universiteit.

De bijeenkomst werd geopend door dr. Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis en directeur van het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit, tegenwoordig voluit HDC Centre for Religious History genoemd. Historicus dr. George Harinck vertelde over het tot stand komen van de oorlogsplaquette die destijds werd aangebracht in de hal van de Vrije Universiteit. Daarop staan de namen vermeld van hen die – als lid van de universiteitsgemeenschap – in de Tweede Wereldoorlog omkwamen.

Wim Berkelaar sprak vervolgens over een aantal van de negentig in het al eerder gepubliceerde boek Een oorlogsplaquette ontrafeld opgenomen levensbeschrijvingen van omgekomen verzetsmensen. Na hem voerde emeritus-hoogleraar Ilja Veldman het woord met een toespraak over haar vader Harm Veldman, wiens naam op de plaquette zowel als in het boek vereeuwigd is.

Het aandachtig gehoor in het Auditorium van de VU…

Universiteitshistoricus Ab Flipse vertelde over het digitaal monument, dat onder meer foto’s en levensbeschrijvingen in digitale vorm presenteert en dat vervolgens door hem ‘onthuld’ werd, met andere woorden: online gezet.

Daarna werd het ‘eerste exemplaar’ van het boek ‘Een oorlogsplaquette ontrafeld’ aangeboden aan Mirjam van Praag.

Namens het bestuur van de Vrije Universiteit en namens de VU-Vereniging werd tenslotte – onder het toeziend oog van de stichter van de VU, dr. A. Kuyper (1837-1920) – een krans bij de oorlogsplaquette gelegd.

Een minuut stilte…

De bijeenkomst was digitaal te volgen. Voor het gemak van onze lezers vermelden we de plaats waar de verschillende onderdelen van het programma te zien zijn.

Opening door dr. Fred van Lieburg: 13′ 15”

Toespraak dr. George Harinck: 16′ 05”

Toespraak Wim Berkelaar: 32′ 20”

Toespraak van dr. Ilja Veldman: 46′ 15”

Toespraak en ‘onthulling’ Digitaal Monument door Ab Flipse: 58′ 25”

Presentatie boek Een oorlogsplaquette ontrafeld: 1 h 08′ 40”

Voorbereidingen voor de kranslegging: 1 h 16′ 40”

De kranslegging:  1 h 20′