Laatste dienst in kerkelijk centrum te Kootstertille

Kerk ter beschikking gesteld voor langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen.

Op zondag 1 mei 2022 werd in het protestants (voormalig gereformeerd) kerkelijk centrum aan de Van Harinxmastrjitte in het Friese Kootstertille de laatste kerkdienst gehouden.

Het protestants (voormalig gereformeerd) kerkelijk centrum te Kootstertille.

Per 21 april 2022 is het kerkgebouw namelijk overgedragen aan de burgerlijke gemeente Achtkarspelen voor langdurige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanaf 1 mei 2022 vinden er geen kerkelijke activiteiten meer plaats.

De laatste dienst, die om 11 uur begon, werd niet in de kerkzaal gehouden, maar in de hal van de kerk. De kerkzaal wordt namelijk al omgebouwd tot vluchtelingenopvang.  Er waren ongeveer honderd gemeenteleden naar de afscheidsdienst gekomen. In het vervolg worden de diensten gehouden in de Benedictuskerk in het dorp.

De voorganger in de dienst was ds. H. van Tilburg (*1943) uit ‘s-Hertogenbosch, die op 31 januari 1971 in Kootstertille zijn ambtelijke loopbaan begon. Hij was tevens de eerste predikant van de Gereformeerde Kerk te Kootstertille, die op 3 juli 1966 vanuit de kerk te Drogeham geïnstitueerd werd. De predikant stond er tot 27 juli 1975, toen hij afscheid nam en naar de kerk van Zwartsluis vertrok.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat ds. Van Tilburg zijn vijftigjarig predikantsjubileum samen met de leden van zijn eerste gemeente in Kootstertille zou gedenken, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Zijn voorgaan werd daarna gepland op 1 mei 2022, wat tevens de laatste dienst in het kerkelijk centrum zou blijken te zijn. Het was ook ds. Van Tilburg die op 2 juni 1974 in de eerste dienst in het Gereformeerd Kerkelijk Centrum voorging. Wat dat betreft was de cirkel rond.

De kerkdienst.

Het liturgisch centrum van de kerk.

Door ds. H. van Tilburg is aan de redactie van GereformeerdeKerken.info een uitgewerkte orde van dienst toegezonden met een samenvatting van de overdenking van de predikant.

Naar de orde van dienst en de overdenking van de predikant >

Naar de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Kootstertille >