Geschiedenis kerk Vries als brochure uitgegeven

Op initiatief van mevrouw Joke Gerds uit het Drentse Vries wordt deze week een boekje uitgegeven met de volledige en geïllustreerde tekst van het historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Vries, dat van 29 maart tot 2 april 2022 op deze website werd gepubliceerd.

De omslag van het boekje.

De bedoeling is dat (vooral oudere) leden van de Protestantse Gemeente te Vries, die niet in staat zijn via internet kennis te nemen van het historisch overzicht van de Gereformeerde Kerk in hun woonplaats, dat verhaal nu tóch kunnen lezen, maar dan op papier in de vorm van een 48 pagina’s tellend boekje.

De kerkenraad was het met het initiatief van mevrouw Gerds eens en besloot het boekje in een beperkte oplage te laten drukken en uit te geven. Het kan dan uitgedeeld worden aan belangstellende gemeenteleden. De redactie van GereformeerdeKerken.info gaf daarvoor graag toestemming.

Eerder werd ons historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Watergraafsmeer in de vorm van een brochure door die kerk uitgegeven, eveneens vooral bestemd voor oudere gemeenteleden.

PDF-versie van het boekje over de Geref. Kerk te Vries >