“Moed, hoop en vertrou- wen” in Kamperveen

Gerenoveerd gereformeerd kerkgebouw opnieuw in gebruik genomen.

Op zondag 8 mei 2022 werd in Kamperveen het uit 1874 daterende kerkgebouw  van de kleinste zelfstandige Gereformeerde Kerk binnen de PKN na een ingrijpende renovatie opnieuw in gebruik genomen.

Van links naar rechts de heer J. de Leeuw en burgemeester S. de Rouwe van Kampen (foto: Gereformeerde Kerk Kamperveen).

Zaterdag 7 mei werd de kerk officieel heropend door het doorknippen van een lint door de heer J. de Leeuw, samen met burgemeester S. de Rouwe van Kampen. Ook werd zaterdag rond de kerk een rommelmarkt gehouden, die fl. 1.500 opbracht voor het onderhoud van de kerk.

De kerkdienst.

Aan het begin van de kerkdienst op zondag 8 mei herinnerde de heer Hans Fikse namens de kerkenraad aan de voorafgaande periode. “Vandaag is het thema van de dienst Moed, Hoop en Vertrouwen. We hebben dat heel hard nodig gehad om tot de dag van vandaag te komen. We hebben het best lastig gehad. Er zijn gemeentevergaderingen geweest over de vraag of we als kerk moesten doorgaan of niet. Een enquête onder de gemeenteleden bracht een duidelijke uitslag; het resultaat zien we vandaag: een volledig vernieuwd kerkgebouw. Het thema van deze dienst sluit daarbij aan”. De heer Fikse herinnerde ook aan de woorden van burgemeester De Rouwe, die bij de officiële opening had opgemerkt: “U vindt zichzelf klein, maar ik heb niks kleins bij jullie gevonden”.

De voorganger in de dienst was Jan Kees van der Hart. Medewerking werd onder meer verleend door het negenkoppige Kinderkoor 3K (Kinderkoor Koldewijnschoele Kamperveen) met als dirigent de heer  Peter Stok, die tijdens de dienst twee liedjes ten gehore brachten: ‘Ik ga slapen ik ben moe’ en ‘Hij heeft de hele wijde wereld in Zijn hand’.

Niet voor niets werd de dienst begonnen met Dankt, dankt, nu allen God, ‘uit dank voor dit vernieuwde gebouw, het teken van Gods trouw, dat er weer toekomst is’. De tekst voor de overdenking was Lucas 9 vanaf vers 57 tot en met 62 (‘Op weg naar Jeruzalem’), dat eindigt met de woorden: “Jezus zei tegen hem: Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken is niet geschikt voor het koninkrijk van God”)

Op zaterdag 7 mei werd een rommelmarkt rond de kerk gehouden (foto: Gereformeerde Kerk Kamperveen).

De overdenking.

“Je hebt als gemeente een centrale plek nodig om samen te komen  en om jezelf te kunnen zijn. Uit het toekomstbestendig maken van dit gebouw spreken Moed, Hoop en Vertrouwen. Dat moet vandaag centraal staan. Want dat is nodig om door te gaan. We geloven niet in gebouwen, maar we geloven dat u, zoals u hier zit, stenen bent van het Huis van God. Dat deze plaats, de gereformeerde kerk van Kamperveen, de plaats mag zijn waar mensen Jezus leren kennen. Dat jullie Moed, Hoop en Vertrouwen hadden is het werk van God geweest”.

“De tijd naderde dat Jezus in de hemel opgenomen zou worden. Daarom ging Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Op weg om te sterven, begraven te worden en op te staan. Een nieuwe periode brak aan, die van lijden naar heerlijkheid. Ook wij sluiten een periode af en gaan als gemeente een nieuwe in! Met lijden en moeiten, met vallen en opstaan, maar naar de tijd dat gebouwen niet meer nodig zijn, op weg naar het grote moment dat Jezus terugkomt”.

“Jezus volgen is niet makkelijk, ook niet als er tegenstand komt. Wie de kleinste wil zijn, die is werkelijk groot. (…) Mag deze plaats een plaats zijn waar, ongeacht wie u bent, iedereen welkom is. Hier ben je gelijk. (…) De Mensenzoon heeft geen plek waar Hij Zijn hoofd te ruste kan leggen. Hem volgen is weten dat het hier op aarde tijdelijk is, zonder vaste rustplaats. De boodschap van God voor u als gemeente is: moge deze plaats in Kamperveen de plek zijn waar Jezus Christus Zijn hoofd te ruste kan leggen. Waar mensen ongeacht wie ze zijn, Jezus mogen vinden. Jezus volgen is weten dat de dood niet het laatste woord heeft. De dood is overwonnen en Jezus is opgestaan. ‘Volg Mij en verkondig het Koninkrijk van God’.”

Het liturgisch centrum van de gereformeerde kerk te Kamperveen (foto: Gereformeerde Kerk Kamperveen).

“Iemand zei Hem: ‘Ik wil u volgen, maar eerst moet ik afscheid nemen van mijn familie’. Maar dan ben je niet geschikt voor het volgen van Jezus. Het gaat mis als je telkens achterom kijkt als je aan het ploegen bent. We kijken niet achterom, maar we kijken vooruit wat Jezus gaat doen op deze plek. De opdracht voor de gemeente is om met Hoop, Moed en Vertrouwen een plaats te bieden voor mensen. Durf stappen te nemen om dingen te doen die nodig zijn voor de mensen van de gemeente. Dat de mensen iets zouden missen als de deuren van deze plaats dicht zouden gaan. We mogen hopen op een rijke zegen, op een toekomst vol van hoop”.