Salvatorikerk Alphen aan den Rijn gesloopt

Zoals we al enkele jaren geleden berichtten zou de grote sinds 2006 buiten gebruik zijnde gereformeerde Salvatorikerk in Alphen aan den Rijn worden gesloopt.

De sloop van de Salvatorikerk.

De uitvoering van de plannen liet op zich wachten, omdat eerst gekeken werd naar plannen om op die locatie zesentwintig zorgwoningen en vijfendertig appartementen te bouwen, maar de sloop van de kerk is nu achter de rug. In november 2021 is men met de afbraak begonnen, en momenteel maakt men het terrein schoon van de afbraak; de kerk is namelijk met de grond gelijk gemaakt.

Het verzoek van het Cuypersgenootschap aan het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn, om de vroegere gereformeerde Salvatorikerk in het dorp aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument, werd niet gehonoreerd, zo besloot het gemeentebestuur destijds. B en W van Alphen aan den Rijn wilden de kerk niet als beschermd gemeentelijk monument aanwijzen, omdat dan de geplande sloop van de kerk niet kon doorgaan; de verwachtingen die het gemeentebestuur namelijk bij de projectontwikkelaars gewekt had over de nieuwbouw van zevenentwintig zorgwoningen en vijfendertig appartementen op die plaats, achtte het gemeentebestuur belangrijker.

We gaven al eerder een overzicht van de  gereformeerde kerkbouw in Alphen aan den Rijn. Momenteel wordt de Maranathakerk aan de Raadhuisstraat nog door de Gereformeerde Kerk van Alphen aan den Rijn als kerkgebouw gebruikt.