Mient Jan Faber (81) overleden

Op 81-jarige leeftijd is overleden de bekende vredesactivist Mient Jan Faber. Hij werd in 1974 secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en kreeg grote bekendheid als organisator van grote demonstraties tegen de kernwapens in de jaren tachtig.

Een van de boeken van Mient Jan Faber.

De demonstraties werden gehouden met de bekende leus: Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland! De bekendste demonstraties waren die in Amsterdam op 21 november 1981 en de protestmars op 29 oktober 1983, die in Den Haag gehouden werd.

Miriam Struyk, directeur bij de vredesbeweging Pax, waarin het IKV en Pax Christi samengingen, verklaarde dat Faber het denken in ons land over vrede en veiligheid veranderde; “de betekenis van Mient Jan Faber reikt veel verder dan zijn rol binnen de Nederlandse vredesbeweging”, zo schreef ze.

Een button met een bekende tekst…

Een gereformeerde jeugd.

Faber werd op 14 december 1940 geboren in het Drentse Coevorden. Hij komt uit een gereformeerd gezin met zes kinderen. Zijn vader, een Friese ambtenaar, was ouderling in de plaatselijke gereformeerde Singelkerk en had functies in verenigingen en besturen. Mient Jan Faber ging abstracte wiskunde studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hoewel hij leek af te stomen op een wetenschappelijke carrière, kwam hij in aanraking met de vredesbeweging en zette zich daarvoor in.

In 2002 ontstond een conflict tussen Mient Jan Faber en het bestuur van het Interkerkelijk Vredesberaad over de oorlog in Irak. Vandaar dat hij in 2003 aftrad als algemeen secretaris. Daarna werd hij bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en bekleedde hij tot 2012 de door het IKV gefinancierde leerstoel Citizens’ Involvement in War Situations. Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit in Houston (VS).