Van de Stadskerk naar de Singelkerk in Coevorden

Nadat op 20 maart 2022 in de Singelkerk te Coevorden onder het toeziend oog van de notaris de fusieakte getekend werd tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Coevorden, zal op zondag 5 juni afscheid genomen worden van de voormalig hervormde Stadskerk in de Kerkstraat.

De voormalig gereformeerde Singelkerk aan de Van Heutszsingel te Coevorden is in het vervolg het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente.

De dienst op 5 juni begint om tien uur in de Stadskerk en van daaruit zullen de kerkgangers lopend naar de voormalig gereformeerde Singelkerk gaan, die onlangs door de kerkenraad werd aangewezen als kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Coevorden. De dienst staat onder leiding van de predikanten ds. Evi de Vries-Baarlink en ds. Henriëtte Kauffmann-Schaap. In de Stadskerk bespeelt Ronald IJmker het orgel, de organist in de Singelkerk is Jan Kamphuis.

Vanuit de Stadskerk worden liturgische voorwerpen als de kanselbijbel, een antependium en de vlam van de Paaskaars meegedragen naar de Singelkerk aan de Van Heutszsingel, de kerk die in het vervolg wordt gebruikt voor de wekelijkse diensten. Bij aankomst speelt de Stedelijke Muziekvereniging Coevorden een aantal liederen. Daarna wordt de dienst in de Singelkerk vervolgd. Na de dienst is iedereen welkom in het bij de Singelkerk behorende kerkelijk centrum De Hoeksteen om na te praten.