één kerk voor ‘beide gemeenten’ in Coevorden

Van de Stadskerk naar de Singelkerk.

In de Protestantse Gemeente te Coevorden werd op zondag 5 juni 2022 afscheid genomen van de Grote- of Mariakerk. Met liederen werd bij de liturgische voorwerpen stilgestaan en enkele daarvan werden meegenomen naar de Singelkerk aan de Van Heutszsingel.

Tijdens de dienst in de Singelkerk.

Onder klokgelui vertrok de gemeente uit de Stadskerk naar de (voormalig gereformeerde) Singelkerk, waar in het vervolg de diensten gehouden worden. Maar, zo werd erbij gezegd: het wordt een kerk voor beide gemeenten, met deze ‘feestelijke fusiedienst’ verenigd tot één Protestantse Gemeente. De leiding van de dienst berustte bij de predikanten ds. Evi de Vries-Baarlink en ds. Henriëtte Kauffmann-Schaap. In de Stadskerk bespeelde Ronald IJmker het orgel, de organist in de Singelkerk was Jan Kamphuis de organist.

Met de uit de Stadskerk meegenomen vlam werd in de Singelkerk de Paaskaars ontstoken.

Bij de Singelkerk werd de wandelende gemeente met muziek van een klein muziekkorps verwelkomd. Het licht van de paaskaars in de Stadskerk werd in de Singelkerk aangestoken door één van de oudste kinderen van de kindernevendienst. De liturgische voorwerpen werden op hun plaats gezet of gehangen, waarna de Pinksterdienst voortgezet werd.

Beeldverslag van de kerkdienst op 5 juni 2022