Rechter beslist nu over verkoop Breepleinkerk

Het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de ‘bezwaarden’ in de zaak van de verkoop van de Breepleinkerk te Rotterdam – waar zich de Orgelzolders uit de Tweede Wereldoorlog bevinden – niet ontvankelijk verklaard.

Orgelzolder in de Breepleinkerk.

Het Generaal College behandelde de zaak in hoger beroep, omdat het Classicaal College van de PKN in Zuid-Holland de bezwaarden al eerder niet ontvankelijk verklaarde en zij toen bij het Generaal College aanklopten. “Ze hebben er hun handen niet aan durven branden”, zoals een woordvoerder van de bezwaarden tegenover de redactie van GereformeerdeKerken.info verklaarde. Het Generaal College heeft het beslag op de Breepleinkerk aangehouden.

Hoe het zit.

De Stichting Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolders (gevestigd te Rotterdam), de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam (ook gevestigd te Rotterdam) en eenenvijftig leden van de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Zuid hadden bezwaar aangetekend tegen de verkoop van de Rotterdamse gereformeerde Breepleinkerk aan de Levend Woord Gemeente te Rotterdam. De bezwaarden wilden vrije toegang houden tot de historische Orgelzolders in de Breepleinkerk en dienden daarvoor eerder een uitgebreid plan in, dat ‘de oplossing zou zijn voor alle partijen’.

De gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam.

Ook het Generaal College grondde de niet ontvankelijkheid van de bezwaarden op de bepaling in Artikel 3-1 van Ordinantie 11, waar geregeld is dat tegen een besluit van een kerkenraad, een classicale vergadering of een ander kerkelijk lichaam bezwaar ingediend kan worden ‘door een kerkelijk lichaam, een ambtsdrager, iemand die in een bediening is gesteld of een functie vervult, of iemand die is ingeschreven in een van de registers van een gemeente’. Gelet op deze bepaling kwalificeren ‘bezwaarden’ zich volgens het College niet als kerkelijk lichaam of als een andere categorie.

Maar volgens de advocaat van de bezwaarden was het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Rotterdam-Zuid pas tot verkoop van de Breepleinkerk bevoegd nadat het Classicaal College voor Beheerszaken toestemming tot verkoop van de kerk verleend had. Die toestemming is door dat College echter nooit gegeven. ‘Het College van Kerkrentmeesters heeft – alleen al daarom – dan ook volstrekt onbevoegd gehandeld’, aldus meende de advocaat van de bezwaarden. Te oordelen naar de notulen van de kerkenraad  is zelfs geen (concreet) verkoopbesluit genomen.

Naar de rechter…

Nu ook het Generaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen de ‘bezwaarden’ niet ontvankelijk verklaard heeft, is het woord aan de wereldlijke rechter. Over die uitspraak zou in augustus meer bekend zijn; we komen er t.z.t. dus op terug.