Plan voor Orgelzolders in Breepleinkerk

Stichting Schuilplaats Orgelzolders Breepleinkerk Rotterdam: ‘Dit is de beste oplossing voor alle partijen’.

De Stichting Schuilplaats Orgelzolders Breepleinkerk te Rotterdam, die momenteel strijd voert voor behoud en toegankelijkheid van de historische onderduikplekken uit de Tweede Wereldoorlog in de voormalig gereformeerde Breepleinkerk, vindt het zgn. ‘Businessplan Bezoekerscentrum Orgelzolders Breepleinkerk’ de beste oplossing voor alle partijen die bij het lopende conflict over de Orgelzolders betrokken zijn.

Projectplan ‘De Nieuwe Breepleinkerk’.

In het uitvoerige Businessplan – opgesteld in 2020 – wordt gedetailleerd ingegaan op de waarde van en de mogelijkheden voor het behoud van de Orgelzolders, vooral ook ten behoeve van voorlichting van de schooljeugd over wat in de Tweede Wereldoorlog voorviel en wat ‘vrijheid’ betekent. Dat kan het best gebeuren op een plaats waar Joodse mensen gedurende lange tijd in moeilijke omstandigheden moesten onderduiken omdat ze in het totalitaire systeem in Duitsland hun leven niet zeker waren. Zo’n veilige schuilplaats was de gereformeerde Breepleinkerk. Deze kerk wordt niet voor niets het Rotterdamse Achterhuis genoemd.

Het Businessplan werd opgesteld door de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam na overleg met de Gemeente Rotterdam, de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid, de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk en de Levend Woord Gemeente Rotterdam.

‘De nieuwe Breepleinkerk’ (2016).

Een van de onderduikplekken naast het orgel van de Breepleinkerk (foto: Orgelzolders.nl).

Vier jaar eerder, in 2016, werd in opdracht van de Gemeente Rotterdam een projectplan opgesteld onder de titel ‘De nieuwe Breepleinkerk’, in nauw overleg met het Ontmoetings Centrum Breepleinkerk, dat naar eigen zeggen opereerde namens de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid, eigenaar van de kerk. Het plan ging uit van overname van de gehele kerk door N.V. Stadsherstel Historisch Rotterdam. ‘Stadsherstel’ zou de kerk vervolgens verhuren aan de huidige gebruikers: de Levend Woord Gemeente Rotterdam, de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam en de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk. Deze laatste stichting huurt de kerk een aantal dagen in het jaar voor hun zangdiensten ‘Zingen maakt blij’.

Eind 2016 deelde de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid echter mee de kerk alleen in één keer te willen verkopen aan de Levend Woord Gemeente Rotterdam. Na een impasse van ruim een jaar meldde de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid in het voorjaar van 2018 dat zij desgewenst het gebouw ook wel gesplitst wilde verkopen: de kerkzaal aan de Levend Woord Gemeente Rotterdam en de bij het complex behorende woningen aan de Van Malsenstraat aan de Gemeente Rotterdam ten behoeve van de Stichting Schuilplaats Orgelzolders.

Dit gaf de mogelijkheid om in een kleiner scenario de Orgelzolders op een goede manier voor de toekomst veilig te stellen. Het voorliggend Businessplan – opgesteld in januari 2020 – geeft aan hoe dit gerealiseerd kan worden.

Op de orgelzolders werden voorwerpen van de onderduikers teruggevonden (foto: Rijnmond).

Daarbij worden twee varianten onderzocht:

  1. Aankoop door de Gemeente (of erfgoedorganisatie) van de twee woningen (inclusief begane grond) aan de Van Malsenstraat. Hier wordt een bezoekerscentrum gevestigd waarbij de eigenlijke Orgelzolders en de entree aan de Van Malsenstraat niet verworven worden maar in gebruik worden gegeven door de (toekomstige) eigenaar van het overige kerkcomplex.
  2. Aankoop door de Gemeente (of erfgoedorganisatie) van de twee woningen (inclusief begane grond) aan de Van Malsenstraat en het gedeelte van het complex waar zich de Orgelzolders bevinden. Hier wordt een bezoekerscentrum gevestigd waar de Orgelzolders qua eigendomssituatie onderdeel van uitmaken.

In het Businessplan wordt op deze twee punten uitvoerig ingegaan. Naar de mening van het bestuur van de Stichting Schuilplaats Orgelzolders is dit de beste oplossing voor alle partijen, zo deelde de woordvoerder de redactie van GereformeerdeKerken.info mee.

Businessplan Bezoekerscentrum Orgelzolders Breepleinkerk >