Verbouwing ‘Witte Kerk’ Lochem klaar

Op 11 september 2022 ingebruikneming en ‘open dag’.

De verbouwing van de protestantse (voormalig gereformeerde) ‘Witte Kerk’ in Lochem is achter de rug. Door de herinrichting van het kerkgebouw – onder meer door het aanbrengen van schuifwanden – is het bedehuis voor meerdere doeleinden geschikt gemaakt; multifunctioneel, zoals dat heet.

Een impressie van de kerk en de bijgebouwen (beeld: Protestantse Gemeente Lochem).

Behalve dat de Witte Kerk een kerkgebouw is en blijft, wil men zich ook openstellen voor de Lochemse gemeenschap en een sociale functie vervullen, aldus een lid van de Bouwcommissie van de Protestantse Gemeente Lochem. Eerdere bouwcommissies gingen uit van complete nieuwbouw, maar omdat dat financieel niet te doen was, beperkte men zich tot deze ingrijpende verbouwing van het complex. Sterker, de eisen die vorige bouwcommissies op papier gezet hadden vormden ook bij de verbouwing, zoals die nu plaats vond, het uitgangspunt.

Zo is er nu een professionele keuken, zodat de kerkelijke gemeente gezamenlijk aan de maaltijd kan. De afzuiging in alle ruimten, behalve in de kerk, wordt automatisch geregeld, waarvoor CO2 meters aan de muren bevestigd zijn. Bij een oplopende CO2-waarde zorgt de afzuiging voor een snelle toevoer van schone lucht. Behalve subsidies van diverse fondsen zijn ook vanuit de kerkelijke gemeente veel giften binnengekomen, terwijl bovendien veel vrijwilligers meehielpen om de klus te klaren. Daardoor kon een flinke kostenbesparing worden bereikt. De verbouwing werd overigens enigszins vertraagd doordat asbest werd aangetroffen.

Een impressie van de vernieuwde ingang van de kerk (beeld: protestantse gemeente Lochem).

Iets over de verbouwing.

Een deel van het stucwerk werd door een firma gratis gedaan ‘omdat het voor een kerk was’. Een andere firma verguldde het haantje op de toren gratis. Omdat het orgel niet verplaatst kon worden werd dit goed ingepakt in plastic. Het instrument heeft tijdens de verbouwing geen schade opgelopen.

Aangebrachte schuifwanden zorgen er voor dat verschillende ruimten zijn ontstaan die voor allerlei doeleinden bruikbaar zijn, en niet alleen voor kerkelijke bijeenkomsten. Want de kerk moet ook een sociale functie voor het dorp krijgen, vindt men in Lochem. “Het geheel heeft een open karakter, is drempelloos en toegankelijk voor mindervaliden en bovendien is het gebouw nu ook voorzien van wifi”.

Een impressie van de opstelling in de vernieuwde kerkzaal (beeld: Protestantse Gemeente Lochem).

Open huis.

Op zondag 11 september 2022 wordt met een kerkdienst de verbouwde kerk feestelijk in gebruik genomen en tussen 15 en 17 uur is er Open Huis, waar iedereen welkom is. De Witte Kerk wordt voor kerkdiensten en andere activiteiten zoveel mogelijk gebruikt; de bijeenkomsten op hoogtijdagen viert men in de plaatselijke protestantse Gudulakerk.