Bestuur ‘Orgelzolders’ gaat in hoger beroep

Op 31 augustus 2022 deed de rechtbank te Rotterdam uitspraak in de zaak van de verkoop van de protestantse, voormalig gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam.

De Breepleinkerk te Rotterdam

De rechtbank verklaarde de eisers – de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk en de Orgelzolder, de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam en eenenvijftig gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Zuid – niet-ontvankelijk. Dat hield in dat het de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rotterdam-Zuid vrij stond de Breepleinkerk te verkopen aan de Rotterdamse Levend Woord Gemeente, tenzij de eisers in beroep gaan.

De voorzitter van de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam, ds. E.G. Matser, deelde de redactie van GereformeerdeKerken.info mee dat in overleg met de advocaat, mr. P.A. de Lange, besloten is in hoger beroep te gaan “om onze rechten veilig te stellen. Ondertussen willen we proberen om met medewerking van de gemeente Rotterdam tot een oplossing te komen waarin onze gebruiksrechten [voor de Orgelzolders] worden gegarandeerd”.

Op de orgelzolders van de Breepleinkerk te Rotterdam werden voorwerpen van de onderduikers teruggevonden (foto: Rijnmond).

De ‘gebruiksrechten’ hebben namelijk betrekking op een van de verkoopvoorwaarden, namelijk de blijvende ongehinderde toegang tot de Orgelzolders, zodat deze ten behoeve van rondleidingen en educatieve doeleinden in gebruik kunnen blijven bij de bovengenoemde stichtingen die zich daarmee bezighouden. Dat gebruiksrecht wil men dus gegarandeerd zien en moet concreet gemaakt worden door middel van een schriftelijke huur- en gebruikersovereenkomst. Dat wordt de inzet voor het overleg.