Symposium V.U. over dr. J. Lever

Op 10 november 2022  wordt door Universiteitshistoricus Ab Flipse en het Historisch Documentatie Centrum / Centre for Religious History van de Vrije Universiteit in samenwerking met andere instanties een symposium georganiseerd aan de Vrije Universiteit, waarin leven en werk van de gereformeerde bioloog dr. Jan Lever (1922-2010) centraal staan.

Dr. J. Lever (1922-2010).

Aanleiding is het feit dat het in 2022 een eeuw geleden is dat Lever werd geboren. In het najaar vindt tevens de expositie ‘Een leven vol verwondering’ over Lever plaats, samengesteld door de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek.

Dr. J. Lever.

Dr. J. Lever was van 1952 tot 1986 hoogleraar dierkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was daar de grondlegger van de subfaculteit Biologie. Hij onderzocht onder meer de schildklier, schelpen en slakken. Vanaf 1970 was hij lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Daar was hij van 1978 tot 1981 voorzitter van de afdeling Natuurkunde.

Als hoogleraar aan de Vrije Universiteit speelde hij in de jaren vijftig en zestig een belangrijke rol in de acceptatie van de evolutietheorie in gereformeerde kring. Ook hield hij veel lezingen over de relatie tussen geloof en natuurwetenschap.

Het boek ‘Creatie en Evolutie’.

Zijn boek Creatie en Evolutie, dat in 1956 verscheen, maakte hem in ruime kring bekend; hij populariseerde de theorie uit dat boek onder meer in een aantal radiolezingen voor de NCRV-radio, die later werden gebruikt voor het boekje Waar blijven we? dat in 1969 verscheen. Zijn laatste boek verscheen heel kort voor zijn overlijden op 23 november 2010: Een bioloog leest de bijbel. Daarin gaf hij zijn visie op de betekenis van de bijbel(verhalen) zonder reserves weer.