Historische roman over ds. H.P. Scholte in Pella

Op 23 september 2022 wordt het eerste exemplaar gepresenteerd van de nieuwe historische roman over het leven van ds. H.P. Scholte (1805-1868), een van de eerste Afgescheiden predikanten in ons land. Het boek werd geschreven door Michiel van Diggelen. De titel: De Exodus van Hendrik Peter Scholte naar Pella.

De tweede historische roman over ds. H.P. Scholte.

De roman handelt over het boeiende leven van een van de leiders van de Afscheiding van 1834 en van de Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten, ds. H.P. Scholte. Nadat Van Diggelen in 2018 een roman publiceerde over Scholtes Utrechtse jaren midden 1840, De exodus van Hendrik Peter Scholte, volgt nu het relaas van zijn leven en dat van zijn familie en mede-migranten vanaf de emigratie in 1847 naar de door hem gestichte stad Pella op de prairie van Iowa.

Ds. H.P. Scholte (1805-1868) vertrok in 1847 met zo’n achthonderd ‘volgelingen’ naar Iowa, waar hij de stad Pella stichtte.

“Scholte groeit uit tot de ‘paus’ van dit bloeiende stadje. Door zijn gedrevenheid komt er veel van de grond, maar door zijn eigenzinnige optreden raakt de groep landverhuizers ook ernstig verdeeld op godsdienstig en politiek terrein. Na een conflict wordt hij uit zijn eigen kerk gezet. Naast predikant was Scholte in Pella ook onder meer actief als vrederechter, notaris, landmakelaar, juridisch adviseur, bankdirecteur en vooral als journalist en polemist. Midden jaren vijftig van de 19de eeuw raakte hij ook politiek actief. Hij schreef een pamflet over slavernij en raakte betrokken bij de verkiezing van Abraham Lincoln als president”.

Ds. H.P. Scholte (1805-1868).

Presentatie in Utrecht.

De presentatie van het boek wordt georganiseerd door de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht, in het gebouw van de universiteit aan de Plompetorengracht 3 te Utrecht en begint om 16.30 uur.

Op deze presentatie belicht James Kennedy in een persoonlijk verhaal de historische context van de roman. Kennedy is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en afkomstig uit Orange City, een van de emigrantengemeenschappen in Iowa die door Scholtes mede-migranten is gesticht. Hans Werkman, literatuurcriticus en schrijver, zal de roman uit literair oogpunt bespreken, met aandacht voor het genre romans en verhalen over de geschiedenis van het protestantisme. Michiel van Diggelen vertelt iets over de totstandkoming van de roman en biedt daarna het eerste exemplaar aan.

De toegang is gratis, maar wel wordt men verzocht zich (voor 17 september) aan te melden via: https://tukampen.nl/agenda/scholte

  • Michiel van Diggelen, De Exodus van Hendrik Peter Scholte naar Pella, Uitgeverij IJzer, 384 pp., € 25, ISBN 978-90-8684-270-4