Kerk Kootwijkerbroek bij geref. kerk Voorthuizen

Laatste dienst eind dit jaar.

Zoals we al eerder berichtten was de Gereformeerde Kerk te Kootwijkerbroek in overleg met de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen om te onderzoeken of samengaan mogelijk is.

De gereformeerde kerk te Kootwijkerbroek.

Inmiddels heeft de kerkenraad van Kootwijkerbroek besloten de gewenste ineensmelting te laten doorgaan, temeer daar ook de Kerk van Voorthuizen daartegen geen bezwaar heeft.

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kootwijkerbroek deelde de heer W. Bouw kort geleden aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee dat het aantal leden en het kerkbezoek van de Gereformeerde Kerk te Kootwijkerbroek dermate teruglopen dat zelfstandig verdergaan problematisch wordt. Vandaar dat de kerkenraad al enige jaren geleden begon met het verkennen van de mogelijkheden om met een andere Gereformeerde Kerk samen te gaan. Er bestond al een vergaande samenwerking met de veel grotere Gereformeerde Kerk te Voorthuizen. De komende wordt volgens het ‘rooster van kerkdiensten’ nog slechts eens in de veertien dagen een dienst in Kootwijkerbroek gehouden; de andere zondagen kan men de kerk van Voorthuizen bezoeken om daar de sfeer te proeven.

Laatste dienst.

Vooral na de coronapandemie is het aantal kerkgangers volgens de heer Bouw drastisch gedaald (bijna gehalveerd). Het kiezen van een kerkenraad is daardoor niet meer mogelijk. Vandaar dat men nu besloten heeft het in elkaar schuiven van beide gemeenten door te zetten en op 31 december 2022 de laatste dienst in het kerkgebouw te Kootwijkerbroek te houden (daarop komen we uiteraard t.z.t. terug). Wat er met het op 10 september 1937 in gebruik genomen kerkgebouw aan de Veluweweg gebeurt wordt overlegd met de classis, waarbij gestreefd wordt naar behoud van het gebouw voor de dorpsgemeenschap.