Geld voor digitalisering ‘Afscheidingsboeken’ binnen

Eerder meldden we dat, voor wat betreft de digitalisering van de serie van tien boeken van dr. J. Wesseling én van de negen boeken van dr. C. Smits betreffende de regionale geschiedenis van de Afscheiding van 1834, althans voor de digitalisering van de boeken van dr. Wesseling voldoende geld beschikbaar gesteld was.

De boeken van dr. Smits en dr. Wesseling (foto: GereformeerdeKerken.info).

Om ook de digitalisering van de negen boeken van dr. C. Smits over de Afscheiding van 1834 én met vele documenten uit de Amerikaanse archieven betreffende ds. H.P. Scholte (1805-1868) te kunnen financieren moesten nog aanvullende fondsen worden aangeboord (ds. Scholte was een van de eerste Afgescheiden predikanten in ons land, die in 1847 met achthonderd ‘volgelingen’ naar Amerika emigreerde, waar hij in de staat Iowa de stad Pella stichtte).

Inmiddels deelde dr. Mees te Velde de redactie van GereformeerdeKerken.info mee dat ook de financiering van de digitalisering van de boeken van dr. Smits nu rond is.

Naast een crowdfunding in de familie Wesseling hebben de Stichting Afbouw Kampen, de Stichting Pro Religione et Libertate en de Stichting Zonneweelde de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld, zodat het oorspronkelijke plan nu volledig gerealiseerd kan worden. Alle scans van de negentien boeken van Wesseling en Smits liggen intussen bij de Koninklijke Bibliotheek. Medio 2023 worden de eerste resultaten op de website Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) – een website van de Koninklijke Bibliotheek – gepubliceerd.

Daarmee krijgt een zeer belangrijke serie boeken over het ontstaan en de voortgang van de Afscheiding van 1834 op talloze plaatsen in ons land een ’tweede leven’, en zal de plaatselijke gang van zaken met betrekking tot de Afscheiding t.z.t. via de computer vanuit de bureaustoel kunnen worden bestudeerd. Ook wordt dan de omvangrijke correspondentie van brieven van en aan ds. H.P. Scholte digitaal openbaar gemaakt (opgenomen in drie boekdelen van de serie van negen van dr. Smits). Daarin is ook veel materiaal opgenomen over de plaatselijke gereformeerde kerkgeschiedenis in ons land.