Kerkje in Wierum (Fr.) te koop

Al twintig jaar buiten gebruik als kerk.

In het Friese Wierum aan de Waddenzeedijk is de vroegere gereformeerde Eben Haëzerkerk aan de Haadstrjitte (Hoofdstraat) te koop. De kerk werd overigens al in 2002 als gereformeerd bedehuis buiten gebruik gesteld.

Kaart: Google.

Het kerkje werd in 1875 gebouwd en in gebruik genomen als evangelisatiegebouw door de evangelisatievereniging ‘Vrienden van Wierum’, die in de wijde omgeving evangelisatiewerk verrichtte en verbonden was aan de plaatselijke Hervormde Gemeente. Die evangelisatievereniging was opgericht omdat meerdere gemeenteleden bezwaren hadden  tegen de vrijzinnige prediking van de plaatselijke predikant, ds. A.M. Bokma de Boer, die daar van 1856 tot zijn emeritaat in 1882 hervormd predikant was.  Vandaar dat ‘de Vrienden’ een rechtzinnige evangelisatie hoognodig achtten.

Het voormalige gereformeerde kerkje te Wierum (foto: Reliwiki).

Uiteindelijk ging deze evangelisatievereniging mee met de Doleantie en werd op 30 juli 1887 de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) te Nes en Wierum geïnstitueerd onder leiding van ds. J. Langhout (1848-1908) van Anjum. Dat gebeurde in het evangelisatiegebouwtje Eben Haëzer te Wierum.

‘De Heraut’, 7 augustus 1887.

De toeloop van kerkgangers was echter zo groot, dat men besloot ook in het naburige Nes een eigen kerk te bouwen, die in 1891 in gebruik genomen werd. De kerk groeide stevig, zodat later besloten werd de kerk te splitsen in twee zelfstandige Gereformeerde Kerken, die in Nes en die te Wierum, elk met een eigen kerkgebouw. Elders op deze website wordt uitvoerig ingegaan op de (ook de verdere) geschiedenis van De Gereformeerde Kerk te Nes en Wierum.

Het interieur van het kerkje van Wierum toen het nog als kerk dienst deed (foto: Reliwiki).

Eben Haëzer staat weer te koop.

Hoe dan ook, het Eben Haëzerkerkje te Wierum werd in 2002 als gereformeerde kerk buiten gebruik gesteld. De laatste dienst werd er op 29 december dat jaar gehouden. De diensten werden sindsdien in de kerk te Nes gehouden.

Na de buitengebruikstelling van de kerk in Wierum werd het gebouw ingericht als expositieruimte en kreeg de naam Eben Haëzermuseum. Behalve tentoonstellingen werden er ook lezingen, concerten en trouwdiensten gehouden. Het kerkje beschikt over een prachtig orgel uit 1835, dat in 1910 vanuit de Gereformeerde Kerk te Bolsward-A naar Eben Haëzer in Wierum werd overgebracht (de Gereformeerde Kerk te Bolsward A had het instrument in 1869 van de voormalige Sint Fransiscuskerk te Bolsward gekocht).

Het orgel, gefotografeerd toen Eben Haëzer nog als kerk in gebruik was. Tegenwoordig zijn de banken er uit en is het als Kerkmuseum modern ingericht met passende stoelen (foto: Reliwiki).

Momenteel heeft de kerk een maatschappelijke bestemming, maar door de Gemeente Noardeast-Fryslân werd toestemming verleend er een woonbestemming aan toe te voegen. Het kerkje heeft geen monumentale status, dus bij verbouw en verduurzaming zijn er geen grote moeilijkheden te verwachten.

De huidige eigenaar ziet zich door zijn leeftijd genoodzaakt het Museumkerkje te verkopen. Vandaar dat het nu dus te koop staat. Eben Haëzer kost € 265.000.