Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (33)

( < Naar deel 32 ) – De Bazuin was jarenlang het landelijke kerkblad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden mei en juni 1869, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot half juni 1869! – Christelijke Afgescheidene Gemeenten geheten. Daarna heette ze Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland.

(* Vanaf 17 juni 1869 heette de ‘Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Kerk’ in het vervolg: ‘Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland’)

Naar deel 34 >