Almelo gaat van vier naar één kerkgebouw

Ook voormalig gereformeerde ‘Pniëlkerk’ gaat dicht.

Berichtten wij eerder nog dat de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Almelo (PGA) twee of drie kerken zou gaan sluiten, inmiddels is duidelijk geworden dat er slechts één kerk open blijft.

Een tekening van de Pniëlkerk te Almelo (ill.: Prot. Gem. Almelo).

De kerkenraad besloot namelijk dat alleen de Grote Kerk in het centrum van de stad open blijft ‘als representatief kerkgebouw van de Protestantse Gemeente’. Dat betekent dat niet alleen de kerkgebouwen Noach en de Ontmoeting dichtgaan, maar ook de voormalig gereformeerde Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan.

Sinds 2020 is de PGA onder de noemer Loslaten & Opnieuw beginnen aan de slag gegaan met een bezuinigingsproject. Ook de PGA heeft te maken met krimp. Doordat het aantal kerkleden jaarlijks minder wordt, de inkomsten dalen en de uitgaven stijgen, is het onverantwoord om de PGA voort te zetten met het huidig aantal wijkgemeenten en kerkgebouwen en zijn stevige bezuinigingen noodzakelijk. Daarom is het project Loslaten & Opnieuw beginnen opgezet, met als doel toe te werken “naar een vitale, aantrekkelijke en duurzame Protestantse Gemeente Almelo”.

We komen later nader terug op de sluiting van de Pniëlkerk.