Krijgt Klokkehuis Meppel tweede leven?

Als het aan de eigenaars ligt wordt het naast de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Samenstroom te Meppel staande, sterk vervallen gebouw Het Klokkehuis ingrijpend verbouwd en gerestaureerd.

Het Klokkehuis aan de Groenmarkt te Meppel.

Het Klokkehuis aan de Groenmarkt te Meppel is al lange tijd aan het verkrotten. Nu hebben de tegenwoordige eigenaars bij de gemeente Meppel een aanvraag ingediend om het gemeentelijk monument ingrijpend op te knappen en om te bouwen tot een horeca- of kantoorruimte op de begane grond met een woonfunctie op de verdieping. Het is afwachten wat de gemeente daarop antwoordt.

Gereformeerd jeugdcentrum.

Hoe dan ook: het gebouw is tientallen jaren lang gebruikt als vergadercentrum voor de oudere jeugd van de ernaast staande gereformeerde Oude Kerk, die nu De Samenstroom heet sinds de protestantse (voormalig hervormde) Grote- of Mariakerk enige tijd geleden voor de erediensten gesloten werd.

In 1964 adviseerde de gereformeerde Commissie van Beheer aan de kerkenraad Het Klokkehuis te verkopen en elders in de stad een gelegenheid voor het jeugdwerk te zoeken. De kerkenraad was het daarmee niet eens, wat voor de Commissie van Beheer aanleiding was zijn ontslag in te dienen. Dat werd door de kerkenraad met spijt aanvaard. Door de kerkenraad werd vervolgens een bouwvergunning aangevraagd om Het Klokkehuis aan te passen voor het doel waarvoor het gebruikt zou worden.

Toch rezen na verloop van tijd twijfels over de haalbaarheid van de plannen en werd aan de Generale Deputaten Kerkopbouw gevraagd aan onderzoek in te stellen naar de ontwikkeling van Meppel en van de Gereformeerde Kerk aldaar, en in verband daarmee advies uit te brengen over de restauratieplannen.

Het logo van de Generale Deputaten Kerkopbouw van de GKN

In 1968 adviseerden de Generale Deputaten Kerkopbouw de kerkelijke gebouwen aan de Groenmarkt(-straat), zijnde de Oude Kerk en Het Klokkehuis, af te stoten en in het vervolg alleen nog gebruik te maken van de gereformeerde Nieuwe Kerk aan de Thorbeckelaan omdat, naar het oordeel van de Deputaten, veel gemeenteleden de oude binnenstad verlieten en zich in de buitenwijken vestigden, en de Nieuwe Kerk dus geschikter zou zijn voor het houden van de kerkdiensten.

Het liep echter heel anders. De Nieuwe Kerk werd uiteindelijk verkocht aan de ‘vrijgemaakt-gereformeerde’ kerk (en werd toen omgedoopt tot Kruiskerk), zodat daar op 26 november 1972 de laatste gereformeerde kerkdienst gehouden werd. De Oude Kerk zou worden gerestaureerd en Het Klokkehuis gehandhaafd. Hetgeen geschiedde.

Het kerkelijk centrum ‘Trias’ bij de Oude Kerk te Meppel dat in 1987 geopend werd (foto: Meppeler Courant).

Later ontstonden echter plannen om naast de kerk – op de braakliggende grond tussen de kerk en Het Klokkehuis – een nieuw modern kerkelijk centrum te bouwen. Dat  gebeurde en het nieuwe kerkelijk centrum (Trias genaamd) werd op 16 mei 1987 officieel geopend. Het Klokkehuis was toen niet meer nodig en werd afgestoten.

In 2021 en 2022 werden overigens zowel de protestantse (voormalig gereformeerde ) Oude Kerk en het aanpalende Trias nogmaals ingrijpend verbouwd en het geheel kreeg toen de naam De Samenstroom, het huidige protestantse kerkelijk centrum te Meppel. Het werd op 1 juni 2022 in gebruik genomen.

Bron onder meer:

G.J. Kok, ‘… De verenigde wat gescheiden was ….’. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Meppel (1835-2005) met Inventaris van het Archief. Groningen, 2014.