Wordt kerk te Klundert gesloopt en vervangen door ‘kerkzaal’?

‘Plannen prematuur in de pers terecht gekomen’.

Een aantal kranten maakte in de afgelopen dagen melding van plannen die de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in het Noord-Brabantse Klundert zou hebben ten aanzien van het kerkgebouw aan het Von Kropffplein.

De gereformeerde kerk te Klundert.

Zo zou de kerkenraad van plan zijn het gereformeerde kerkgebouw t.z.t. af te breken en te vervangen door 21 of 22 appartementen plus een kerkzaal, die ook als multifunctionele ruimte kan worden gebruikt.

In november 2019 berichtten we over de ‘pas op de plaats’ met betrekking tot het Samen-op-Wegproces van de Gereformeerde Kerk te Klundert met de plaatselijke – ongeveer even grote – hervormde gemeente. Hoewel toen uitdrukkelijk verklaard werd dat de onderlinge verhoudingen ‘prima’ waren, bestonden er onder meer meningsverschillen over het in de toekomst in gebruik houden van een van beide kerkgebouwen. Geen van beide kerkenraden was er namelijk voor te vinden het eigen kerkgebouw t.z.t. af te stoten.

‘Prematuur…’

De redactie van GereformeerdeKerken.info nam voor het stellen van een aantal vragen uiteraard contact op met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Klundert. Meegedeeld werd dat de plannen ‘prematuur’ in de pers terecht gekomen waren en dat ze betrekking hadden ‘op de langere termijn’. Ook was in de kerkenraad afgesproken dat er verder geen mededelingen over gedaan zouden worden. Het waarheidsgehalte van de berichtgeving in de pers werd overigens niet ontkend. We komen er t.z.t. op terug.