Symposium over vijftig jaar Hoofdgebouw VU

Op 12 april 2023 bestaat het Hoofdgebouw van de Amsterdamse Vrije Universiteit (VU) aan de De Boelelaan een halve eeuw. Ter gelegenheid daarvan wordt op 12 april 2023 een symposium gehouden in het Auditorium van het Hoofdgebouw aan de De Boelelaan, van 10.30 tot 17.00 uur.

Het Hoofdgebouw van de VU aan de De Boelelaan te Amsterdam (foto: ‘Geheugen van de VU’).

Een halve eeuw gebruik is niet onopgemerkt aan het gebouw en zijn omgeving voorbijgegaan. In 1973 was het één van de grootste en hoogste gebouwen van Amsterdam en nu vormt het nog altijd een baken in een sterk veranderde omgeving.

Tijdens het feestelijke symposium wordt de vijftigjarige in het zonnetje gezet. Er wordt terug gekeken, stil gestaan bij hoe gebouw en campus nu functioneren, en vooruitgeblikt naar de toekomst. In het programma is veel aandacht voor de ruimtelijke geschiedenis en architectuur van de VU Campus en de wijdere omgeving van Buitenveldert en Zuidas.

Door middel van een aantal lezingen, een kleine tentoonstelling, rondleidingen en een afsluitende discussie, wordt het Hoofdgebouw van alle kanten belicht, en wordt getoond hoe de VU een karakteristiek en dynamisch deel van Amsterdam is gebleven.

De dag wordt georganiseerd door de leerstoel ‘Geschiedenis van de architectuur en de leefomgeving’ en universiteitshistoricus Ab Flipse, in nauwe samenwerking met en ondersteuning van de VUvereniging, het onderzoeksinstituut CLUE+, de Universiteitsbibliotheek (bijzondere collecties), de afdeling Documentmanagement en Archief (DMA), en de Facilitaire Campus Organisatie (FCO).

Bijdragen worden geleverd door Iris Burgers (over de architectuur), Ab Flipse (over de bouw en transformatie van de VU Campus), Imke van Hellemondt (over het campuslandschap), Freek Schmidt (over het leergebouw) en door Minke Walda (over ‘VU en Buitenveldert: architectonisch-stedenbouwkundig perspectief’).

Aanmelden >