Orgel Menorah Drachten klaar voor begeleiding…

… maar nu in Frankrijk.

Het orgel van de vroegere protestantse (voormalig gereformeerde) kerk Menorah in Drachten is inmiddels geplaatst in de kerk in Frankrijk, die het instrument van de inmiddels aan afbraak onderhevige Drachtster kerk heeft overgenomen.

Het orgel van de Drachtster Menorah is klaar om de kerkzang in La Rochelle te begeleiden.

Van de orgelbouwer ontving de redactie van het wekelijkse kerkelijke wijkblad MenorA4tje te Drachten via Marieke van Heeringen een opname van het zeer welluidende orgel, dat nu de zang in de  ‘Eglise du Sacré Coeur’ (Kerk van het Heilig Hart) in La Rochelle, Frankrijk, begeleidt.

Orgel van de Menorah in de Sacré Coeur >