Moeilijk om aan te zien…

* Bij de afbraak van een kerk…

Als je lange tijd deel hebt uitgemaakt van een kerkelijke gemeente en de sterke groei daarvan meemaakte, maar nu – een generatie later – moet zien dat kerken massaal verlaten worden en kerkgebouwen worden afgebroken, ook die waarmee je zelf een band had, dan valt het vaak niet mee dat te moeten aanzien. De Menorah in Drachten is daar een van.

De Menorah te Drachten op 19 maart 2023 (foto: GereformeerdeKerken.info).

We meldden kort geleden dat de sloop van de protestantse (voormalig gereformeerde) Menorah aan de Langewyk in Drachten een aanvang nam. Niet lang geleden herdacht men er nog het vijftigjarig bestaan van de kerk, maar kort daarop moest de laatste dienst gehouden worden. Niet eens zo heel lang daarvóór meldden we uit datzelfde Drachten dat ook het voormalig gereformeerde kerkgebouw De Arke aan de Flevo moest worden afgestoten, hoewel die kerk gelukkig overging in de handen van een ander kerkgenootschap en dus haar kerkelijke bestemming behield.

Staande voor de Menorah…

De Menorah op 19 maart 2023 (foto: GereformeerdeKerken.info).

Staande voor de Menorah, die momenteel een desolate aanblik biedt, komt je in de herinnering dat de Gereformeerde Kerk te Drachten eens jaren lang de grootste ongedeelde en snelst groeiende Gereformeerde Kerk van ons land was, met ongeveer 11.000 leden en die (enige tijd) maar liefst zes kerkgebouwen telde: de Noorderkerk (1844-1996); de Zuiderkerk (1925-heden); de houten noodkerk van de Stichting Steun Kerkbouw, die Noord-Oostkerk (1963-1977) genoemd werd, en vanaf 1977 tot 1994 evangelisatiekerk was totdat de nieuwbouw De Schakel in gebruik genomen werd; de Fonteinkerk (1965-1993), die overging naar een ander kerkgenootschap; de Menorah (1970-2021); De Opdracht (1977-1993); De Arke (1980-2019); evangelisatiekerk De Schakel (1994-heden), en de Oase (1997-heden), terwijl bovendien vanwege de Drachtster Gereformeerde Kerk destijds onder meer diensten gehouden werden in de aula van de toenmalige Christelijke Lagere Technische School.

De tiid hâldt gjin skoft (de tijd pauzeert niet), zeggen ze in Fryslân. Dat is helaas ook duidelijk te zien aan de trieste beelden van een kerk in afbraak…

(Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de Drachtster gereformeerde kerkgebouwen).