Plannen ‘Oosterkerk’ Hoogeveen nog onzeker

‘Voorlopige’ laatste dienst gehouden.

De plannen voor de verbouwing van de Oosterkerk in Hoogeveen zijn – zoals we al eerder meldden – voorlopig stopgezet, zo werd vandaag namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hoogeveen aan de redactie van GereformeerdeKerken.info bevestigd.

Een overzicht van de plannen met betrekking tot de verbouwing van de Oosterkerk. Het is nog niet zeker of ze doorgaan… (ill.: Prot. Gem. Hoogeveen).

Al eerder werd bekend dat in verband met de sterke stijging van de bouwkosten het beschikbare budget ‘fors overschreden’ zou worden. Ook de teruggang van het aantal leden maakt de voortgang van de verbouwplannen onzeker, zo werd aan de redactie meegedeeld.

‘Voorlopige afscheidsdienst’.

Op 12 juni 2022 werd in de protestantse (van oorsprong gereformeerde) Oosterkerk een ‘voorlopige afscheidsdienst’ gehouden. Tijdens die dienst werd meegedeeld dat de plannen voor de verbouw er goed uitzagen, ‘dat de kerk er straks prachtig uitziet’, maar er werd toen al aan toegevoegd dat er nog steeds gerekend werd om te onderzoeken of en hoe de plannen zouden kunnen doorgaan, al bleef men ‘positief gestemd’. De kerkdiensten van de Oosterkerk worden sindsdien samen met de kerkgangers van de protestantse (gereformeerde) Hoofdstraatkerk in Hoogeveen gehouden.

Tijdens de laatste dienst in verband met het ‘voorlopig afscheid’ van de Oosterkerk werden de liturgische voorwerpen uitgedragen.

Geruchten – die bij onze redactie binnenkwamen – als zou de Oosterkerk definitief worden afgestoten, worden namens de Hoogeveense Kerkrentmeesters tegenover de redactie van GereformeerdeKerken.info zeer nadrukkelijk ontkend: “deze zijn niet juist.”

“De verbouwplannen zijn stil gezet; binnen de Protestantse Gemeente Hoogeveen is momenteel een onderzoek gaande. Dat betreft de financiële meerjarenbegroting en hoe om te gaan met de krimp die ook in Hoogeveen plaatsvindt. In dit onderzoek worden ook eventuele verbouwplannnen van de Oosterkerk meegenomen. De verwachting is dat omstreeks juli een definitief besluit wordt genomen”, aldus het College van Kerkrentmeesters.

We komen daarop t.z.t. uiteraard terug.

Beeldverslag van de ‘voorlopige afscheidsdienst’ >