Vernieuwde kerk Munnekezijl heropend

Met als thema ‘Een nieuw begin’ werd op Paaszondag 9 april 2023 de ‘hernieuwde’ protestantse (voormalig gereformeerde) kerk in de Methardusstraat in het Friese Munnekezijl weer in gebruik genomen.

De opening werd duidelijk aangekondigd.

“Het is dubbel feest: de opstanding van Jezus Christus en de opening van onze hernieuwde kerk. Prachtig om deze twee feesten te combineren. Ze versterken elkaar”, zo zei de ouderling van dienst tijdens een inleidend woord. Hij vertelde voorafgaande aan de dienst ook iets over de geschiedenis van de kerk. Op 20 mei 1912 werd besloten in Munnekezijl een nieuwe kerk te bouwen. Er werd een bouwcommissie benoemd, grond aangekocht, er werden giften ingezameld en er werd een ontwerp gemaakt. De aanbesteding vond plaats op 27 december 1912. E. van der Laan was de laagste inschrijver met fl. 13.434. Tien timmerlieden gingen aan de slag. De eerstesteenlegging vond op 24 april 1913 plaats door de plaatselijke predikant ds. H.H. Binnema (1879-1959). De kosten vielen tegen, net als die van déze verbouwing”.

De verbouw van de kerk.

Door de multifunctionaliteit van de kerkzaal zijn verschillende opstellingen mogelijk (foto: Prot. Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl).

Ook over de aanleiding tot de kort geleden afgeronde verbouw van de kerk werd het een en ander meegedeeld. “In 2018 vond overleg plaats met de jeugd en de kerkenraad. De jeugd vond dat er te weinig werd gedaan voor en door de jongeren. De bijbel in gewone taal werd te weinig gebruikt. De psalmen en gezangen spraken niet aan. Kon er ook meer aan moderne muziek gedaan worden? Altijd werd het orgel gebruikt, waarom werden geen YouTube-iederen gezongen? De preken duurden te lang en ze waren in te moeilijke taal gesteld. Kon de preek niet onderbroken worden door een lied? Het interieur van de kerk was ouderwets: ‘Thuis zitten we toch ook niet op houten banken?’ Waarom werden kerkgangers niet welkom geheten bij het binnenkomen?”

“Dat gesprek zette de kerkenraad aan het denken; men vond dat de jeugd 100% gelijk had. De jeugd is de toekomst van de kerk, dus dat moest men serieus nemen. Er werd toen ook een Jeugdraad opgericht. Geef de  jeugd de ruimte! Er moest iets gebeuren. Niet alleen aan de eredienst, maar ook aan het gebouw”, zo vertelde de ouderling van dienst.

Het vernieuwde interieur van de kerk te Munnekezijl (foto: Prot. Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl).

De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters vertelde vervolgens iets over het ontstaan van de plannen en de voortgang van de verbouwing. “Twee jaar geleden waren er plannen om achter in de kerk een koffiehoekje te realiseren. Maar toen kwam het idee op: ‘Als we het hele kerkgebouw nu eens in één keer helemaal vernieuwen?! Alle banken eruit, een nieuwe vloer met vloerverwarming erin en de kerkzaal verven! De kerkenraad zag er wel wat in en zei: werk de plannen maar uit. De plannen (met de begrote kosten) werden door de kerkenraad enthousiast ontvangen. Ze werden vervolgens aan de gemeentevergadering voorgelegd, die er ook mee akkoord ging. Vervolgens ging een brief door de gemeente met het verzoek een geldelijke toezegging te doen. Er kwam voldoende geld binnen  zodat de bouwcommissie aan de slag kon. De begroting was, achteraf gezien, te laag ingeschat. Gelukkig maar, anders was het vast niet doorgegaan…”.

De verbouwing in volle gang… (foto: Prot. Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl).

“Vervolgens gingen de banken er uit, het orgel werd ingepakt, de vloer ging er uit en er werden subsidies aangevraagd. Ook veel vrijwilligers waren met de verbouw bezig, terwijl het kerkelijk werk ondertussen gewoon doorging. Na een paar weken slopen kon de verbouw beginnen! Er kwam een compleet nieuwe inrichting, een volledig nieuwe vloer met vloerverwarming, er kwamen nieuwe stoelen, ook in de ontvangsthal kwamen nieuwe meubels. Het is een prachtige verbouwing geworden. Als gemeente mogen we er trots op zijn. We hebben het samen gedaan. Dát maakt ons juist zo’n mooie gemeente! De wens is, dat we hier nog lang het geloof mogen beleven en dat op een positieve manier mogen uitdragen”, aldus de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters in zijn toespraak.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Munnekezijl (foto: Prot. Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl).

De aanpassing van de kerkdiensten.

Maar hij vervolgde zijn verhaal met iets te vertellen over de uitvoering van de wensen van de jeugd: er werd namelijk ook nagedacht over het aanpassen van de kerkdiensten. “Daarom ging een viertal mensen naar een bijeenkomst waar uitgelegd werd hoe je een kerkdienst aantrekkelijk kunt maken. Uiteindelijk resulteerde dat in het aanpassen van de Orde van Dienst aan de moderne tijd: tijdens de coronaperiode werd noodgedwongen gebruik gemaakt van YouTube. Toen die tijd voorbij was dreigde een terugval in de oude gang van zaken. Daarom is de zondagse liturgie aangepast en wordt nu onder meer getracht in elk geval twee YouTube-liederen per dienst te zingen”.

Behalve de erediensten, worden in de kerk ook in de week activiteiten georganiseerd, ook voor mensen die nooit in de kerk komen. “De kerk is ook een plek om naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen”.

Blik in de kerkzaal (foto: Prot. Gem. Munnekezijl-Lauwerzijl).

De voorganger in de dienst in de ‘bomvolle kerk’, die om 11 uur begon, was kerkelijk werker mevr. José Kruize en het orgel werd bespeeld door Piet van Zuilen. Tijdens de dienst werden behalve psalmen en gezangen dus ook verscheidene YouTube-liederen gezongen (zie de liturgie). Nadat de paaskaars op Goede Vrijdag – toen Jezus stierf – de kerkzaal uitgedragen was, werd deze tijdens deze Paasdienst de kerk weer ingedragen.

De eerste overdenking gingen uiteraard over de opstanding van Jezus. De tweede overdenking herinnerde er aan dat ook de kerkvernieuwing een nieuw begin is.

Na afloop van de dienst werd de kerkzaal omgebouwd tot eetzaal. Daar bleef de gemeente nog geruime tijd bijeen voor een maaltijd.