Kerk Munnekezijl kreeg vernieuwde kerkzaal

De Protestantse Gemeente van Munnekezijl-Lauwerzijl neemt tijdens de paasdienst van 9 april 2023 haar vernieuwde en toekomstbestendig gemaakte (voormalig gereformeerde) kerk aan de Methardusstraat in het Friese Munnekezijl in gebruik.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Munnekezijl.

Aanvankelijk had men het plan om een koffiehoekje achterin de kerk te maken. Maar uiteindelijk besloot men tot een totale renovatie van het kerkinterieur. De banken werden vervangen door stoelen, terwijl er ook een nieuwe vloer gestort werd, voorzien van vloerverwarming. Onder het orgel werd een aparte ontvangstruimte gerealiseerd door middel van de plaatsing van een glaswand, waardoor toch het contact met de kerkzaal in stand bleef. Ook werd alles opnieuw geschilderd. De kerkzaal is weliswaar geheel vernieuwd, maar heeft zijn oude karakter behouden.

De verbouwing is nu achter de rug. Door de vervanging van de banken kan de kerkzaal nu multifunctioneel gebruikt worden voor andere kerkelijke activiteiten. Op Paaszondag 9 april 2023 wordt de prachtig vernieuwde kerkzaal dus in gebruik genomen. De dienst begint om 11.00 uur, nadat om 10 uur gezamenlijk koffie gedronken is.

Het vernieuwde interieur van de kerk te Munnekezijl (foto: prot. gem. Munnekezijl).

De bouw van de kerk (1913).

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 20 mei 1912 hakten de eerwaarde broeders de knoop door: ze besloten tot de bouw van een nieuwe kerk en een nieuwe pastorie. Men benoemde meteen een bouwcommissie, waarvan de predikant, ds. H.H. Binnema (1879-1959), voorzitter was. Samen met de commissieleden K. van der Laan, G. Wierenga, P. Stuursma en J. Smedes moest men plannen maken voor de nieuwe kerk en de pastorie, en bovendien moest men geld inzamelen om die plannen mogelijk te maken.

Ds. H.H. Binnema (1879-1959).

Voor fl. 1.768,18 kocht men van de familie Andrea een stuk grond aan de tegenwoordige Methardusstraat, waarover overigens pas op 1 april 1913 kon worden beschikt. Hoewel men dus een tijdje met de realisering van de plannen moest wachten, ging de commissie ondertussen ijverig door met het inzamelen van geld. Er kwam van de gemeenteleden fl. 7.500 binnen.

Het vernieuwde interieur van de kerk te Munnekezijl (foto: prot. gem. Munnekezijl).

Ook werd architect L. Reitsma gevraagd een aantal bouwtekeningen te maken. Hoewel zijn eerste plannen te duur waren kon op grond van zijn nieuwe tekeningen op 27 december 1912 worden overgegaan tot de aanbesteding van de bouw. Tien timmerlieden schreven daarvoor in. E. van der Laan bleek de laagste inschrijver te zijn, zodat hij de klus kreeg en met zijn werk kon beginnen. Omdat aannemer Van der Laan de voorkeur gaf aan samenwerking met schilder Veenstra uit Munnekezijl, werd deze door de kerkenraad benoemd.

Als aanvulling op de bouwplannen werd op 19 maart 1913 het door de kerkenraad voorgestelde plan om ook een centrale verwarming in de kerk aan te leggen, door de gemeenteleden goedgekeurd. Deze verwarming werd geleverd en aangelegd door J. Smedes en S. de Haas uit Groningen. De inventaris, zoals de kansel, de banken, het koorhek en het podium waren bij de berekeningen overigens niet inbegrepen: daarvoor zouden de timmerlieden O. Kerkstra en G. de Vries uit Munnekezijl zorgdragen. Timmerman Van der Laan zou de kelder bouwen waar de ketel van de c.v. zou worden opgesteld.

De gedenksteen boven de hoofdingang (foto: Reliwiki).

In april 1913 werd met de bouw begonnen. De eerste steenlegging door ds. Binnema vond plaats op 24 april 1913. De bouw van de keurige kerk vorderde voorspoedig, zodat de predikant het bedehuis op 30 oktober dat jaar in gebruik kon nemen. De oude kerk was ondertussen verkocht aan de weduwe Nicolai te Munnekezijl en de pastorie aan Joh. Kerkstra uit Leens. De nieuwe kerk had in totaal fl. 20.685,93 gekost.