Kerkkeuze in Zwolle

‘Adventskerk’ of ‘Oosterkerk’ gaat ‘rond 2026’ dicht.

In de Protestantse Gemeente te Zwolle wordt momenteel een reorganisatie doorgevoerd, waarbij de gemeentewijken worden samengevoegd tot clusters van twee kerken. Zo gaan per 10 september 2023 de kerkwijk rond de (van oorsprong gereformeerd-hervormde) Adventskerk aan het Talmaplein, en die rond de  (voormalig gereformeerde) Oosterkerk aan de Bagijnesingel fuseren.

De ‘Oosterkerk’ (foto: Reliwiki, Jelle Visser).

De bedoeling is dat vooralsnog ‘tot 2026’ om en om in beide kerken gekerkt zal worden, en dat tegelijk ook onderzocht wordt welk van de twee kerkgebouwen in deze cluster uiteindelijk in de toekomst als kerkgebouw van de PKN gebruikt zal worden, en welk bedehuis gesloten zal worden.

Vanuit Zwolle bereikten ons berichten dat eigenlijk al zo’n beetje vast zou staan dat de Oosterkerk t.z.t. gesloten zal worden. Natuurlijk vroegen we daarom de mening van de kerkenraad. Bij monde van de scriba van de Oosterkerk werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld, dat beide kerken “op 10 september 2023 gaan fuseren. Er zullen voorlopig nog twee vierplekken blijven bestaan. Momenteel wordt een grondig onderzoek gedaan naar de keuze van een kerkgebouw. Dit onderzoek loopt tot eind 2023.  Er is nu dus nog niks te zeggen over een keuze”.

De Adventskerk.

Het SIO-gebouw met links de ‘Adventskerk’.

De Adventskerk is van oorsprong een gereformeerd-hervormd kerkgebouw, gevestigd in het SIO-wijkcentrum.  Besprekingen in januari 1961 leidden er in 1962 namelijk toe dat gereformeerden en hervormden samen in het SIO-wijkgebouw stichtten, waar beide gemeenten gingen kerken, zij het aanvankelijk nog gescheiden. Het gebouw was eigendom van een gezamenlijke gereformeerd-hervormde stichting. Ook na de bouw van het vernieuwde SIO-wijkcentrum in 1982 werden de kerkdiensten in de daarin opgenomen kerkzaal aanvankelijk gescheiden, maar vanaf 1985 gezamenlijk gehouden. In 1991 kwam de nieuwbouw van SIO gereed: een gebouw met een kerkzaal (de Adventskerk) en negen andere zalen met horeca-activiteiten en een eigen jeugdruimte.

De Oosterkerk.

Ds. K. Fernhout (1858-1953) van Zwartsluis institueerde de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’ te Zwolle.

De van oorsprong gereformeerde Oosterkerk aan de Zwolse Bagijnesingel komt voort uit de Doleantie te Zwolle, die op 27 juni 1887 onder leiding van ds. K. Fernhout (1858-1953) van Zwartsluis plaatsvond. De eerste Dolerende kerkdiensten werden gehouden in de Schouwburg Odeon.

In Schouwburg ‘Odeon’ werden de eerste Dolerende kerkdiensten gehouden.

Al tijdens de derde kerkenraadsvergadering van de Dolerenden in juni 1887 werd besloten een eigen kerk te gaan bouwen. Aan de Bagijnesingel werd een stuk grond verkregen, gefinancierd door gemeentelid Cnopius. Architect J.W. Meyer uit Amsterdam maakte de bouwplannen.

De eerste steen van de ‘Oosterkerk’ werd gelegd door ds. D. Boonstra (foto: Reliwiki, Jelle Visser, Dokkum).

Aannemer Kamphuis voerde de bouw uit voor een bedrag van fl. 27.511 en al spoedig verrees een indrukwekkend kerkgebouw, waarvan de eerste steen op 21 april 1888 gelegd was door ds. D.M. Boonstra (1854-1920). Op 23 september 1888 werd de Oosterkerk in gebruik genomen.

Uiteraard blijven we het keuzeproces volgen.