Orgel ‘Ontmoetingskerk’ Spijkenisse naar Polen

Afbraak ‘Ontmoetingskerk’ begint.

Op zaterdag 23 september 2023 werd de ingrijpend gerenoveerde protestantse kerk aan de Eikenlaan te Spijkenisse (het in 1970 door gereformeerden en hervormden samen gebouwde kerkgebouw ‘De Kern’), officieel in gebruik genomen. De tegenwoordige naam van het kerkgebouw is ‘De Verbinding’

Het orgel van de protestantse (voormalig gereformeerde) ‘Ontmoetingskerk’ te Spijkenisse gaat naar Polen.

Op zondag 24 september vond daar de eerste kerkdienst plaats. De dienst begon met het binnendragen van de liturgische voorwerpen.

Aan het eind van de dienst werd meegedeeld dat het orgel van de protestantse (voormalig gereformeerde) Ontmoetingskerk aan de Koningin Wilhelminalaan in Spijkenisse – waar op 10 september 2023 de laatste dienst gehouden werd – voor een bedrag van 11.000 euro verkocht is aan een kerk in Polen.  Het bedrag was hoger dan aanvankelijk geraamd.

De ‘Ontmoetingskerk’ in de Koningin Wilhelminalaan wordt afgebroken.

Verder werd meegedeeld dat de komende week een begin gemaakt wordt met de afbraak van de Ontmoetingskerk.