Verliesverwerking na sluiting ‘Fontein’ Dokkum

Nu de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Fontein, behorende tot de Protestantse Gemeente Dokkum (link)-Aalsum-Wetsens buiten gebruik gesteld is (de laatste dienst in De Fontein was op 17 september 2023), wordt de ‘verliesverwerking’ bij gemeenteleden ter hand genomen.

Gemeenteleden die op informele wijze het verlies van De Fontein willen verwerken, worden namelijk door de ‘Verbindingsgroep’ en de ‘Werkgroep Pastoraat’ uitgenodigd deel te nemen aan een op zondag 15 oktober te houden bijeenkomst in De Fontein.

Na ‘een kop koffie en thee met wat lekkers’ gaat men in groepjes uiteen om met elkaar te delen wat de sluiting van De Fontein met hen deed en doet. “We kijken wat er nodig is om de gemeenschap die verloren is gegaan elders terug te kunnen vinden”, aldus de uitnodiging. De bijeenkomst wordt met een gezamenlijke broodmaaltijd afgesloten.