Hoe de Medische Faculteit van de VU er kwam

‘Vrouwen VU-hulp’.

Vele duizenden gereformeerde vrouwen deden in de jaren ’30 van de vorige eeuw mee aan een spaaractie voor de stichting van de Menidsche Faculteit van de gereformeerde Vrije Universiteit te Amsterdam.

Duizenden spaarbusjes werden door heel het land verspreid om geld bijeen te brengen voor de Medische Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De actie werd bekend onder de naam Vrouwen VU-hulp.

De Amsterdamse Vrije Universiteit kreeg in de eerste vijfenzeventig jaar van haar bestaan geen overheidssubsidie en was volledig afhankelijk van giften. In 1932 werd door enkele vrouwen uit de achterban van de gereformeerde, in 1880 door dr. Abraham Kuyper (1837-1920) opgerichte Vrije Universiteit het ‘VU-plan 1937’ gestart, speciaal bedoeld om geld in te zamelen voor de oprichting van een medische faculteit aan de VU.

De actie zou uitgroeien tot de organisatie ‘Vrouwen VU-hulp’, met als eerste presidente, mw. S. Verdam-Okma. De vrouwen maakten bij hun spaaractie gebruik van het VU-busje met de beeltenis van Abraham Kuyper. De organisatie werd een groot succes en op het hoogtepunt, in de jaren zestig, waren er 115.000 vrouwen bij aangesloten. Het VU-busje werd het symbool van de band tussen de VU en de gereformeerde achterban.

Voor de oprichting van de Medische Faculteit van de VU stond bij veel gereformeerden een collectebusje op de schoorsteenmantel.

Over Vrouwen VU-hulp verscheen in 1999 een interessant boekje, Helpende Handen, geschreven  door dr. Jan de Bruijn, toen directeur van het Historisch Documentatie Centrum van de VU.

Animatie over Vrouwen VU-hulp.

Behalve dat boekje verscheen destijds ook een interessante animatie over het ontstaan en het vergaan van de Vrouwen VU-hulp, waarnaar we hier graag verwijzen:

Animatie betreffende de geschiedenis van ‘Vrouwen VU-hulp’ >

Ook interessant:

De medische faculteit van de Vrije Universiteit nu >

Nieuwbouw van de Vrije Universiteit (1960) >